Множествената склероза е хронично заболяване, но почти никога не е фатално. Въпреки че съществуват изследвания, които споменават, че някои пациенти с това заболяване може да имат малко по-кратък живот от този на общото население, повечето хора с множествена склероза почиват от състояния като сърдечни заболявания, рак или инсулт – същите, от които почиват и останалите хора.


Продължителността на живота на хората с множествена склероза с течение на времето се е увеличила според Националното общество за множествена склероза (NMSS) благодарение на откритията и подобренията в лечението на множествена склероза, по-доброто здравеопазване и промените в начина на живот.


Промените в начина на живот са особено важни, защото се отнасят до стратегии за самообслужване, които всеки пациент с множествена склероза може да приложи, за да подобри не само продължителността, но и качеството си на живот.Каква е продължителността на живота при хората с множествена склероза?

Статистиката относно множествената склероза показва, че хората с това заболяване имат средна продължителност на живота, която е шест до седем години по-кратка от тази на хората в общата популация.


Важно е да се отбележи, че тези изследвания имат известни ограничения. От една страна, авторите не отчитат вида или тежестта на заболяването в групата на множествената склероза. Според Американската асоциация за множествена склероза (MSAA), може да се счита, че рецидивиращата множествена склероза има по-добра прогноза от прогресиращите форми на заболяването. При проучванията учените не са взимали предвид и други състояния, които може да са повлияли на продължителността на живота в двете групи.


Кои са факторите, които могат да повлияят на продължителността на живота на хората с множествена склероза?

Освен това, авторите на проучванията не са разгледали дали пациентите с множествена склероза получават лечение за своето заболяването. Важно е да бъде взето предвид, че хората с множествена склероза, които приемат лекарства, повлияващи заболяването, имат по-голяма продължителност на живота от тези, които не се лекуват.


Освен това, дали дадено лице с множествена склероза се лекува или не, други фактори също могат да играят роля за продължителността на живота при състоянието. Продължителността на живота може да е по-кратка при пациенти, които са:

  • На възраст над 40 години, когато са започнали симптомите;
  • Имат повече от два пристъпа в рамките на две години след поставяне на диагнозата;
  • Имат симптоми, засягащи контрола на пикочния мехур, мобилността или умствените функции в началото на появата на заболяването;
  • Имат първоначални симптоми в много различни области на тялото;
  • Имат голям брой мозъчни лезии (вид увреждане на мозъка), които могат да бъдат наблюдавани при изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);
  • Имат чести рецидиви;
  • Имат резултат по-висок от 1,5 по разширената скала за статус на инвалидност (EDSS) след втори рецидив

Какви са причините за смърт при множествена склероза?

На практика не е известен случай, при който множествената склероза да стане толкова инвалидизираща, че да е основната причина за смъртта на пациента. Повечето хора с множествена склероза в крайна сметка се поддават на същите причини за смърт като общото население.


Въпреки това, наличието на множествена склероза може да увеличи риска от определени заболявания и състояния, които в крайна сметка могат да причинят смърт. Сред най-честите съпътстващи заболявания, съобщени в проучване, при хора, страдащи от множествена склероза, са:

Трябва също така да бъде отбелязано, че множествената склероза може да увеличи риска от мисли за самоубийство, особено сред хора с множествена склероза, които също изпитват депресия, социална изолация или злоупотребяват с алкохол.


Какви са стъпките, които трябва да предприеме човек, страдащ от множествена склероза?

Ако наскоро пациент е научил, че той или негов близък има множествена склероза, може да изпита страх, че диагнозата е фатална. Може също да почувства също, че е загубил контрол върху собственото си здраве и качество си на живот. Въпреки това напредъкът в лечението, особено лекарствата, модифициращи заболяването, значително удължават живота на хората с множествена склероза, особено когато терапията започне възможно най-рано.

 

Много от състоянията, които могат да бъдат развити във връзка с множествена склероза, са предотвратими, ако бъдат следвани насоките за здравословен начин на живот.


Справянето с диагнозата включва правилно хранене, упражнения, контролиране на стреса, чести профилактични прегледи и вземане на превантивни мерки като ваксинации и скринингови тестове (например, колоноскопия и мамография).


Библиография:
Feinstein A, Pavisian B. Multiple Sclerosis and Suicide
Kingwell D, van der Kop M, Zhao Y, et al. Relative Mortality and Survival in Multiple Sclerosis: Findings From British Columbia, Canada
Marrie RA et al. Effect of Comorbidity on Mortality in Multiple Sclerosis. Neurology
Verywell Health. How Multiple Sclerosis Affects Life Expectancy