Само пушачите са изложени на риск от рак на белия дроб, нали? Неправилно. Това е само едно от много погрешни схващания за това заболяване, което е най-честата причина за смъртни случаи, свързани с рака, и второто най-често срещано заболяване при мъжете и жените.

 

Ракът на белия дроб се образува в тъканите на белите дробове, най-често в клетките, които покриват въздушните пътища. Това се случва, когато тези клетки започнат да растат и да се размножават неконтролируемо. 


 

Този неконтролируем растеж уврежда белодробната тъкан и може сериозно да навреди на правилното функциониране на органа.

 

Около 15% от пациентите с рак на белия дроб са хора, които никога не са пушили и този брой нараства значително през последните години в Европа.

 

Мит ли е, че са само хора над 60-годишна възраст могат да страдат от белодробен карцином?

 

Средната възраст на диагностициране обикновено е 65-70 години, но това не означава, че по-младото поколение е застрахорано. Известни са случаи на диагностициран аденокарцином, вид недребноклетъчен карцином на белия дроб, открит при пациенти на 28-30 години.

 

Ракът на белия дроб не може да бъде причинен от замърсяване на въздуха?

 

Излагането на замърсяване на въздуха и вещества като радон, азбес, радиация и арсен могат да увеличат риска от поява на карцином на белия дроб.

 

Не може да развиете карцином на белия дроб чрез излагане на вторичен дим?

 

Истината е, че вторичният дим, този който се издишва от пушач или излиза от горяща цигара може да доведе до развитие на карцином. Хората, които живеят с пушачи или често са около тях, са изложени на по-висок риск. Анализ на 52 различни проучвания установява, че относителният риск от рак на белия дроб сред непушачите, изложени на пасивно пушене е по-висок.

 

Ракът на белия дроб не се лекува?

 

Ракът на белия дроб е абсолютно лечим и по-специално до 60-90% от пациентите с рак на белия дроб в ранен стадий могат да бъдат лекувани само оперативно. Дори при локално напреднал карцином, до 20% от пациентите могат да бъдат лекувани с химио- или лъчетерапия.

 

Въвеждането на имунотерапия (използването на естествените защитни сили на организма в борбата със заболяването) значително е подобрило резултатите. 

 

Разбирането на риска от рак на белия дроб е важна стъпка в грижата за здравето на всеки един човек и получаването на тази информация не трябва да бъде стресиращо.
 
Източник:

https://www.bannerhealth.com/healthcareblog/teach-me/lung-cancer-myth-vs-fact