Миокардният инфаркт е заболяване, което търпи оргомни успехи по отношение на своето лечение, усложнения, преживяемост. Може да се каже, че това е една от най-обнадеждаващите сфери на съвременната медицина. От една страна стоят инвазивните изследвания, които успяват с бързина и точност да разпознаят болното място и да отстранят запушването. Не по-малко значение имат обаче всички обучения и разяснителни мероприятия, които се правят с цел скъсяване на дистанцията болест-лекар-пациент. 

 

Tепърва предстоят обаче много проувания по въпроса предвид голямата социална значимост на болестта. Самият профил на болния от миокарден инфаркт се променя. Преживяемостта е различна, а с това вървят и различни усложнения, късни последствия, както и проблемности от самото лечение. Да, поставянето на стентове, както и всички онези лекарства за разреждане на кръвта освен своите ползи носят рискове, но и непрестанни подобрения.


 

В сферата на исхемичната болест на сърцето, към което спада и миокардния инфаркт, се извършва непрестанен научен и клиничен труд. Доказателство за това са и съвсем новите препоръки, които бяха презентирани на годишния евопейски кардиологичен конгрес в град Мюнхен през Август 2018. Най-големият световен форум даде зелена светлина за новостите в тази сфера. Едно от тях е новото определени на болестта.


Какво е различно в четвъртата универсална дефиниция за миокарден инфаркт от 2018 г.?

 

Сърдечният удар миокардно нараняване ли е?

Точно шест години след последното възприето определение от 2012 г. идва нейното предефиниране от екипа на експертите по тази тема. Първата новост, която прави впечатление, е отделянето на миокардния инфаркт от групата на миокардното нараняване. Предвид все по-навременна и радикална корекция на съдовите стеснения и тромби, следва да не се поставя приравнителен знак между двете. Това, че няма сериозна сърдечна увреда обаче не означава, че след време няма да се откриват тежки последствия, дори напротив.

 

Като отделно от миокардния инфаркт заболяване обаче би следвало вече да се разглеждат и усложненията от кардиологични и некардиологични операции. В определен брой от случаите може да настъпи запушване или притискане на съд, кръвоснабдяващ сърцето. В следствие на това биха могли да настъпят усложнения, идентични с миокардния инфаркт. По новите опрделения обаче това е съвсем друга група заболяване със свои специфични особености; 


Въвежда се т.нар. понятие „сърдечна памет“

 

Приема се, че в следствие на сърдечното страдание се развива ремоделиране на работещия мускул. Следствие на това са ранните и късни последствия върху електрическата активност на сърцето. Следват различни по характер и интензивност абнормалности на сърдечния ритъм. Аритмии с бавен или бърз ритъм, екстрасистоли, необходимост от поставяне на пейсмейкър са само малка част от тях.


Образни изследвания при миокардния инфаркт-какво ново се препоръчва?

Магнитният резонанс на сърцето разширява своите показания за приложение. Предлага се неговото приложение за откриване на източника на сърдечното увреждане. От друга страна компютърната ангиография (изследване на съдовете на сърцето) би могло да влезе в съображение още при съмнение за миокарден инфаркт. Поставянето на вярната диагноза е комбинация между тези и много други методи.


Какви са ползите от новите определения?

Разделянето на миокардния инфаркт на подвидове и субгрупи е от една страна сложно, от друга много упростяващо начинание. Бъдещето е на катетеризационни лаборатории, специализирани центрове, работещи по най-новите и актуални световни тенденции. Това изисква индивидуален подход към збаоляването според самия пациент. Дори най-малките разлики по отношение на анатомичните особености, провокиращите фактори, протичането, придружаващите болести и т.н. водят до съвсем различна прогноза на болестта. А целта и на пациентите и на лекарите е тя да бъде възможно най-добра.