Миникомпютърче може да стане верен приятел в отказването на цигарите. Устройството следи колко цигари пали пушачът на ден. Благодарение на него той постепенно намалява броя им.

 

Портативният компютър „QuitKey” е познат на американската нация от 25 г. Благодарение на него над 1,5 млн. души успешно са се отрекли от вредния навик. Методът е създаден с помощта на Американския Национален здравен институт (US NIH).


Всеки път, щом пушачът посегне да запали цигара, той натиска червения бутон на малкото джобно компютърче. Необходима е една седмица, в която устройството запаметява какви са навиците и тютюневите зависимости на собственика си. След това то изготвя индивидуална програма, в която предлага как пушачът да спре тютюневите изделия. Отказването представлява плавно намаляване на цигарите, докато броят им бъде сведен до абсолютен минимум.


Миникомпютърчето приканва потребителят да пуши със специален звуков сигнал, но само когато то му каже, отчитайки минутите, които остават до запалване на нова цигара.


За да има ефект, от съществено значение е в първата фаза, когато устройството опознава пушача, да не се лъже, т.е. всеки път, когато се пали цигара, той трябва да натиска червения бутон, за да бъде коректно отразена необходимостта от никотин.


 


Досега изследванията показват, че не се откриват странични ефекти от ползването на устройството. Отскоро то може да се намери и на българския пазар.