Повечето хора не взимат лекарствата си правилно или изобщо не ги взимат, а последствията - може и да са фатални. Най-често това се отнася за хронични заболявания като астма или сърдечна недостатъчност.
Проблемът освен това не опира само до финансовите възможности на пациента. Често хората купуват медикаменти си, но не са разбрали как да ги приемат или забравят да го направят. Други причини са чувстването на подобрение или намаляване дозата поради страх от странични ефекти. Това се наблюдава както сред по-бедното и необразовано население, така и сред по-заможните и по-образованите.
Някои факти, предоставени от National Council on Patient Information and Education са:
-По-опасни са тези ситуации когато става въпрос за безсимптомни заболявания - например хипертонията, която утроява риска за сърдечен инфаркт.
-Макар и с по-значими последствия за възрастните, т.нар. комплаянс е проблем за всяка възраст.
-Тежки последствия от дадено заболяване не винаги карат пациента да спазва терапията си.
-Самите лекари като пациенти също не винаги са точни във взимането на хапчета
Липсата на адекватно участие на пациента в терапията значително оскъпява самото лечение - било то поради удължаването му или преминаване към друг препарат или лечение на нежелани реакции, лечение на предотвратими усложнения и др.
Евентуален подход за да се справим с този проблем е изчерпателното и недвусмислено обяснение относно схемата на дозиране и разясняване опасностите, които крие спирането или неспазването на предписаната терапия.