Учени от САЩ и Австралия са установили, че всеки човек има уникален набор от микроорганизми,  живеещи в дебелото му черво, които са различни дори при близнаците, съобщава списание Nature. Изследователи от САЩ и Австралия в статия, публикувана днес в сп. "Нейчър" .
 

 

Бактериите, едноклетъчните микроорганизми и вирусите, живеещи в човешкия организъм са съвсем слабо изучени поради огромното си разнообразие и факта, че умират изключително бързо когато са извън тялото.
Екип от американски и австралийски специалисти изследвал геномът на бактерии и археи (най-простите организми, които дори нямат клетъчни ядра), обитаващи телата на всеки един от нас.

 


Jeffrey Gordon и колегите му от Университета Вашингтон в Сейнт Луис проучили генома на вирусите, открити в проби от изпражненията на четири двойки еднояйчни близнаци и на техните майки. Учените установили, че наборът от вируси, 80% от които са открити за първи път, се различават значително и при много близки роднини, в това число и при еднояйчните близнаци.
 

 

„Близнаците и техните майки имат по-сходни комбинации от бактерии в стомашно-чревния тракт, отколкото при хора, които нямат никаква родствена връзка помежду си. Вирусните геноми, обаче са уникални за всеки един човек и не наподобяват генетичния материал на микроорганизмите в червата на неговите роднини.“ - обяснява ръководителя на изследването.

 

Учените изследвали фекални проби от всички участници три пъти годишно  и отбелязали, че за целия период на проучването набора от микроорганизми в червата остава относително устойчив – променили се не повече от 5%.
 

 

Gordon и екипът му установили  че повечето от вирусите обитаващи червата са бактериофаги  т.е. атакуват и унищожават бактериите. Изненадващо било, че в човешкият организъм повечето бактериофаги и бактерии живеят в пълна симбиоза -  много бактериофаги имат гени, които помагат на микробите да оцелеят в безкислородната среда на дебелото черво.
 

 

Учените планират да продължат работата по създаване на  каталог на микроорганизмите, живеещи  в човешкия организъм и да разберат как някои вируси повлияват върху бактериите  в дебелото черво.