Микроинсултите са често подценявана тема, за която не се говори толкова много, но проявите често остават неглижирани и водят след себе си редица рискове. Детайлите, свързани със симптомите, е от значение да бъдат добре системазирани, тъй като обикновено до стигането при лекар клиничната картина е отшумяла.


Микроинсултът е състояние, известно още като транзиторна исхемична атака - бързопреходно нарушение на мозъчното кръвообращение. При микроинсулта, за разлика от исхемичния инсулт, кръвотокът на мястото на блокадата бързо се възстановява и по-рядко води до сериозни нарушения.


Признаците на микроинсулт могат да бъдат изразени с различна тежест - от краткотрайна слабост до загуба на съзнание. „Атаката“ е обратима, като не причинява некротични изменения в тъканите. Последствията от нея могат да бъдат коригирани, но лечение трябва да бъде започнато незабавно. Признаците на микроинсулта в голяма степен наподобяват симптомите на инсулт.Клинични прояви

  • Дисфазията или нарушението на говора се характеризира със загуба на способността за разбиране на адресираната към слушателя реч, освен това е налице още и трудност при подбора на думи. Интересен факт е, че описаните прояви могат да бъдат единствен сигнал за микроинсулт и е добре рисковите пациенти да бъдат наблюдавани от своите близки.
  • Освен с речта, нарушението на зрението е друг често срещан проблем, който може да се изразява в различни прояви – замъглено виждане, промяна на цветовете до виждане в сиво.
  • Равновесните центрове също могат да бъдат засегнати. Често е засягането на малкия мозък, който отговаря за координацията на движенията.
  • Промените в съзнанието са сравнително чести, но рядко се обръща внимание на проявите на сънливост, които също могат да бъдат симптом на микроинсулти.
  • Свръхчувствителността към ярка светлина и силни звуци може да бъде част от клиничната картина, но често пациентите подценяват тази проява.
  • Други симптоми са изтръпване на мускули или дори мускулни групи, рязко повишаване на кръвното налягане, силно главоболие, включително нарушения в усещането за вкус или мирис.

Според някои статистики около 30% от получавалите микроинсулти – имат последващи кризи, които често са и по-тежки. Това налага своевременното търсене на лекарска помощ, за да бъде започнато лечение и профилактика на вероятността от инсулт.


Микроинсултите, които причиняват измеримо нарушение на структурните мозъчни връзки, се свързват с процеси на деменция, която е независима от патологията, която се наблюдава при болестта на Алцхаймер.


Систематичен преглед показва, че микроинсулти са били регистрирани при 62% от пациенти с диагноза съдова деменция, при 43% с болест на Алцхаймер.


Ранни симптоми на съдова демеция са трудност при откриване на добре познати места или проблем с изпълнение на рутинни задачи - като плащане на сметки, например. Освен това е налице затруднение за запомняне на думи, загуба на интерес към нови неща, както и такива, които преди са били харесвани от засегнатото лице.


С напредване на процесите симптомите стават по-очевидни - промени в моделите на съня, халюцинации, трудности при изпълнение на основни задачи, като обличане и приготвяне на ястия.


Налице са още депресивни епизоди, влошена преценка и трудност при вземане на решения, социално оттегляне и загуба на памет.


Референции:
1. Mayo Clinic;
2.  Susanne J. van Veluw et al., Detection, risk factors, and functional consequences of cerebral microinfarcts, Lancet Nevrology, 2017;
3. A. Honig, Cerebral micro-infarcts; the hidden missing link to vascular cognitive decline, Neurological Science, 2020