Мигрената е заболяване, характеризиращо се с пароксизмално възникващи епизоди на силно пулсиращо, най-често едностранно главоболие, което се придружава в повечето случаи от чувство за гадене и/или повръщане, и се засилва под действието на светлинни стимули или шумови дразнения. Представлява втората по-честота причина за първично главоболие, т.е такова, при което не може да се открие органична увреда или метаболитно нарушение, които биха обяснили появата му.

 

Кои хора са засегнати най-често от мигрената?


В повечето случаи първият мигренозен пристъп се явява преди 20-годишна възраст, но може да се появи също и в детска възраст, както и да засегне хората след 40-годишна възраст.

 

Заболяването има значителен превес на изява при женския пол, като при 15% от тях появата на мигренозния пристъп е само в дните на менструацията – т.нар. менструална мигрена. Главоболието значително намалява по време на бременност и менопауза.

 

Установена е генетична предразположеност, което значително повишава риска от развитие на заболяването във фамилии с вече диагностицирана мигрена. Въпреки всичко заболяването е мултифакторно обусловено и за изявата му е необходима комбинация от вътрешни фактори и особености на начина на живот и среда на индивида.

 

Каква е причината за поява на мигренозния пристъп?

Все още се разработват теории, които да обяснят наблюдаващите се промени по време на мигренозния пристъп. Съвременните схващания отдават значителна роля на нарушената невронна активация и последващата активация на тригемино-васкуларната система, която е причина за поява на характерната болка. Ролята на серотонина се потвърждава с положителния ефект, който се наблюдава при прилагането на медикаменти, потискащи неговото отделяне.

 

Какви са симптомите на мигрена?

Съществуват различни форми на заболяването. При едните се установява само главоболие с един от следните симптоми – гадене,повръщане,фото- или фонофобия – т.нар. мигрена без аура, а при други са характерни предшестващи симптоми, които в рамките на 60 минути преминават в характерно развиващото се главоболие. Общо за тях е, че главоболието продължава в рамките на 4 до 72 часа. Пристъпите на мигрена се явяват с различна честота при различните индивиди, средно около 1 до 3 на месец, но могат и да не се появят с години, в зависимост от наличието на провокиращи фактори.

 

Основните симптоми на мигрена без аура са:

  • Главоболие – най-често пулсиращо, едностранно – в челната или слепоочната област, може и в областта на окото. Болката е с различен интензитет и може да обхвани и другата страна, а може и да засегне друга област от главата. Засилва се при физически натоварвания. Често възниква след ставане от сън и се засилва през деня, по-рядко се появява нощем.
  • Гадене с/без повръщане;
  • Фото-и/или фонофобия – главоболието се засилва по действието на светлинни стимули или шумови дразнения. Това още повече нарушава способността за концентрация на пациентите. Оттеглянето им в тиха и тъмна стая облекчава малко симптомите.

Когато се касае за мигрена с аура, до 1 час преди главоболието могат да се наблюдават следните симптоми, като поне един от тях продължава повече от 5 мин.

 

  • Зрителни нарушения – поява на слепи петна или фотопсии – проблясъци в зрителното поле. Рядко се наблюдава изкривяване на образите или промяна в техния размер;
  • Парестезии – неприятни усещания, изтръпвания, мравучкания. Започват от китката и обхващат ръката, лицето, устните и езика;
  • Нарушения на речта.
NEWS_MORE_BOX

 

Както преди, така и след мигренозния пристъп могат да се наблюдават неспецифични промени, свързани с настроението и вниманието, както и промени в апетита.

 

Важна роля имат т.нар тригерни фактори, които допринасят за появата на мигрена до 48 часа от тяхното действие. Това са психическия и физически стрес, някои храни, напитки, недоспиване или продължителен сън, гладуване, менструация, прием на орални контрацептиви и др.

 

Съществуват и по-особени форми на мигрената, където се наблюдават специфични симптоми наред с главоболието – ретинална мигрена, базиларна мигрена, фамилна хемиплегична мигрена и др.

 

Лечението е неспецифично и специфично, насочено към лечение на острия пристъп, както и профилактично с цел намаляване на честотата, тежестта и продължителността на пристъпите.