Световъртежът представлява субективно усещане за движение на околната среда и предмети или възприятие за собствено движение за въртене около тях.

 

Анамнезата за мигренозен тип главоболие в настоящето или дори в далечното минало, както и фамилната анамнеза за наличие на това заболяване в семейството налага изключване на т.нар вестибуларна мигрена или мигренозно-асоцииран световъртеж.


 

Какво представлява мигренозния тип главоболие?

Мигрената представлява повтарящи се епизоди на предимно едностранно главоболие, често асоциирано с поява на гадене и засилващо се от светлинни стимули.

 

Главоболието обикновено има пулсиращ характер, изчезва по време на сън и може да бъде асоциирано с поява на зрителни нарушения, замаяност или световъртеж.

 

Пациентите често имат фамилна обремененост.

 

Мигрената е изключително често срещано заболяване в целия свят, засягащо около 18% от жените и 6% от мъжете във възрастта от 12- до 80-годишна възраст. Сред жените на 35-годишна възраст, честотата е още по-висока – около 25%.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Две са основните форми, в които се среща мигренозното главоболие:

  • Мигрена без аура (най-честата форма, отговорна за около 90% случаите) и
  • Мигрена с аура (класическа мигрена, засяга 10% от случаите).

 

Критериите за поставяне на диагнозата мигрена без аура

 

Включват наличието на поне 2 от изброените характеристики:

 

  • Едностранна локализация;
  • Пулсиращ характер;
  • Умерено до тежка интензивност на болката, която нарушава обичайната ежедневна активност на пациента;
  • Засилване на болката при изкачване на стълби или при друга подобна физическа активност, без да е приета терапия, обичайната продължителност на болката трае средно около 4 до 72 часа, а при деца под 15 години от 2 до 24 часа.
  • По време на главоболието поне 1 от признаците е налице: гадане и/или повръщане; фотофобиа и фонофобия (засилване от светлинни и шумови дразнения.

За да се приеме, че се касае за мигрена е необходимо да се изключат други възможни заболявания посредством неврологичен статус, а ако той показва отклонения и посредством ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография.

 

Диагнозата мигрена с аура

Или т.нар. класическа мигрена изиска присъствието на поне 2 от следните характеристика на т.нар аура:

  • Един симптом, показващ фокална дисфункция на централната нервна система – световъртеж, шум в ушите, намален слух, атаксия, зрителни нарушения, засягащи едното зрително поле на двете очи, нарушен говор, двойно виждане, изтръпване, пареза, намалено ниво на съзнание;
  • Аура симптом, който прогресира постепенно в рамките на 4 минути или два или повече симптоми, възникващи последователно; Продължителността на единичния аура симптом е не по-дълга от 60 минути; Главоболие възникващо преди, по време или в рамките на 60 минути след отшумяването на аурата.
  • Продължителността на аурата е не повече от 7 дни. В някои случаи аурата не е съпътствана или последвана от главоболие.

 

Какви са характеристиките на мигрена-асоциирания световъртеж?

Проявите могат да са най-разнообразни – по типа на епизодичен световъртеж, позиционен световъртеж, постоянно нарушение на баланса, поява на нестабилност при движение и/или замаяност. Симптомите могат да възникнат преди началото на главоболието, по време на него или по-често в свободните от главоболие интервали. Продължават няколко минути, но могат да присъстват и в рамките на няколко седмици или месеци.

 

При жените често се появява замаяност по време на дните на менструация.

 

Пациентите с мигренозно асоцииран световъртеж често имат дългогодишна история за липса на толеранс по време на движение с кола, лодка, самолет. Някои от тях са много чувствителни към движение на предмети около тях. Световъртежът е именно и най-често срещаната форма на вестибуларно оплакване, засягащо около 70% от пациентите.

 

Атаките от световъртеж могат да събудят пациентите и обикновено са внезапни, но могат да се провокират и от движение.

 

В най-голям процент от случаите продължителността на световъртежа продължава повече от 24 часа. Именно това е и най-важната отлика от друг вид спонтанен светъвъртеж, срещащ се при т.нар. Мениерова болест, чиято продължителност обаче е под 24 часа.

 

Мигрена-асоциираният световъртеж може да се появи или не в асоциация с мигренозно главоболие, или последното такова главоболие да е било преди няколко години.

 

Някои пациенти изобщо не докладват за наличието на такова главоболие, нито в настоящето, нито в миналото, но могат да имат фамилна обремененост за това състояние.

 

Терапията е съсредоточена върху спазването на диетичен режим, избягвайки приема на храни, медикаменти или други фактори, които могат да провокират или засилят епизода. Медикаменти, които са показани за профилактика на пристъпите са клациеви антагонисти – верапамил, някои бета-блокери и трициклични антидепресанти.