В дерматологията освен прилагате на различни медикаменти локално или системно се използват и различните методи за лечение от физиотерапията. Към тях спадат – криотерапията, електротерапията, кинезитерапията, облъчване с йонизиращи лъчи, фототерапията, както и не на последно място по значение климатолечението.
 
Някои от физиотерапевтичните методи се прилагат самостоятелно, а други в комбинация с лекарствени препарати.
Кинезитерапията включва масаж със специални апарати или ръчно, като цели ускоряване и подобряване на кръвообращението в областите, в които се прилага. Освен това се подобрява и трофиката на третирания участък. Заболявания, при които се прилагат тези методи са склеродермията (кожата губи своята еластичност и става твърда-ригидна), акроцианоза, както и при алопеция (оплешивяване).
 
Криотерапията или по-общо казано лечението със студ се предпочита при остри възпалителни процеси в кожата, както и за намаляване на болката. Използват се студени компреси, течен азот в специални апликатори, както и въглероден диоксид. Ефектът зависи най-вече от продължителността на контакт с кожата. В последните години навлиза все повече и криохирургията, която измества някои от конвенционалните хирургични намеси.
 
Криотерапията се използва за лечение на някои брадавици, съдови дефекти – хемангиоми, клавуси (мазоли), както и при някои карциноми на кожата.
 
Лечебната физкултура също намира своето място, тъй като някои от тежките хронични дерматози приковават на легло в крайните етапи на заболяването. Такива са заболяванията склеродермия, както и дерматомиозитът, които са автоимунни заболявания.
 
От електротерапията в дерматологията се прилагат и двата вида ток – постоянен и променлив. Постоянният ток се използва, когато целта ни е да увеличим прониквателната способност на кожата спрямо някое лекарствено вещество. Методът, който се използва се нарича йонофореза и чрез него се въвеждат различни разтвори на лекарствени средства.
 
Към променливите токове се числят и тези, които имат аналгетичен ефект (обезболяващ). Такъв, например, се прилага при преболедувалите херпес зостер, при които болковата симптоматика остава във времето и не се повлиява от медикаментозните аналгетични средства.
NEWS_MORE_BOX
 
Този вид токово се прилагат и при инфилтративни изменения на кожата – брадавици, както и някои туморни формации. Ултразвуковата терапия също намира приложение, като нейната функция е да улесни въвеждането на някои лекарствени средства, по подобие на йонофорезата.
 
Фототерапията е метод, който използва влиянието на светлината, за лечение на някои кожни заболявания. Така например Б-лъчите от ултравиолетовия спектър имат функцията да стимулират образуването на витамин Д в кожата. Инфрачервените лъчи от своя страна, при прилагане върху кожната повърхност имат обезболяващ и противосърбежен ефект. Тези две свойства са от значение при лечението на някои дерматози.
 
Добър ефект е показало прилагането на лазерната терапия за заличаване на пигментации и белези. Прилагат се при съдови лезии – хемангиоми, както и при левкоплакия, хиперпигментни невуси и други.
 
Свойствата на лазерната терапия се използват и за лечението на локални кожни огнища по кожата и сравнително повърхностни кожни язви, като стимулират заздравяването им.