Метастазирането представлява биологичен процес, при който туморните клетки инвазират в кръвоносните и лимфните съдове, като се откъсват от първичния тумор и се придвижват чрез циркулацията на кръвта под формата на клетъчни емболи.


Метастазите са водещата причина за високата смъртност при пациенти с рак. През последните няколко десетилетия е постигнат забележителен напредък в разбирането на молекулярната и клетъчната основа на този процес при онкологичните заболявания.


От първостепенно значение при прогнозата за онкоболните пациенти е проследяването на инвазирането и метастазирането на туморните клетки. Появата на туморни метастази води до образуването на вторични тумори в отдалечени органи, които до голяма степен са отговорни за смъртността при рак.В последствие тези туморни клетки се прикрепят на новото място и се размножават, като по този начин развиват вторичен (метастазирал) тумор, чиито клетки са подобни на тези на първичния тумор. Например вторичните тумори на мозъка (метастазите) са тумори, които са се разпространили към него от тумор, който се намира някъде другаде в тялото (рак на белия дроб, рак на гърдата, рак на дебелото черво, меланом, рак на бъбрецитe).

 

Това означава, че ако ракът на белия дроб метастазира до мозъка, вторичният тумор ще се състои от анормални клетки от белия дроб, а не от анормални клетки на мозъка, затова и туморът ще се нарича метастатичен рак на белия дроб, а не рак на мозъка.


Концентрирането на науката върху идентифицирането и разбирането на съответните механизми за инвазия на туморните клетки може да доведе до ограничаване на туморната прогресия и в резултат на това до намаляване на смъртността при много пациенти с рак.


По време на диагностицирането на рака голяма част от пациентите вече имат клинично откриваемо метастатично заболяване. По-голям брой пациенти също имат микрометастази, които са затруднение за конвенционалните техники за откриване. По този начин метастазите са най-застрашаващото живота състояние при пациенти с рак.

 

Процесът на метастазиране се състои от редица последователни събития, които трябва да бъдат завършени, за да може туморната клетка успешно да метастазира, така наречената метастатична каскада. Този процес допринася за сложността на рака като болест. По време на метастатичната каскада промените в адхезията (свързването) между клетките е от първостепенно значение за процеса.