Основната причина ракът да е толкова сериозно заболяване е способността му да се разпространява в тялото. Раковите клетки могат да се разпространят локално, като се преместят в близко разположена тъкан. Може да се разпространи и регионално, до близки лимфни възли, тъкани и органи.

 

Тумор, който се е разпространил от мястото, където за пръв път е започнал развитието си, на друго място се нарича метастатичен рак. Процесът, чрез който раковите клетки се разпространяват в други части на тялото се нарича метастазиране.


 

Метастатичният рак е същия вид и има същия тип ракови клетки като първоначалния или първичния рак. Например ракът на гърдата, който се разпространява и образува метастатичен тумор в белия дроб, е метастатичен рак на гърдата, а не рак на белия дроб.

 

При метастази раковите клетки се откъсват от мястото, където са се образували за пръв път (първичен тумор), транспортират се посредством кръвта и лимфната система и образуват нови тумори (метастатични тумори) в други части на тялото.

 

Под микроскоп метастатичните ракови клетки обикновено изглеждат като клетките на първичния рак. Освен това метастатичните клетки и клетките на първичния тумор обикновено имат някои общи молекулни характеристики, като например наличието на специфични хромозомни промени.

 

Раковите клетки се разпространяват през тялото в серия от стъпки. Те нарастват или нахлуват в близка нормална тъкан. След това преминават през стените на близките лимфни възли или кръвоносни съдове. Пътувайки през кръвоносната и лимфната система се транспортират до други части на тялото. Там те нарастват докато се образува малък тумор. Сформират нови колатерални съдове, които „изхранват” тумора и му позволяват да продължи своето развитие.

 

Метастатичните ракови клетки могат да останат неактивни на далечно място в продължение на много години, преди да започнат да растат отново.

 

Ракът може да се разпространи в повечето части на тялото, въпреки че различните видове рак са по-склонни да се разпространяват в определени области от други. Най-често туморите метастазират в кости, черен дроб, мозък и бели дробове.

 

При наличие на метастази не винаги има изявена клинична симптоматика. Когато се появят симптоми, тяхното естество и честота ще зависят от размера и местоположението на метастатичните тумори.

 

Много от пациентите съобщават за:

  • Болка и фрактури при костни метастази;
  • Главоболие, гърчове или замаяност при мозъчни метастази;
  • Задух, кашлица с експекторация на кървави храчки при метастази в белите дробове;
  • Жълтеница или подуване на корема при чернодробни метастази 

Лечението може да помогне за удължаване живота на някои пациенти с метастатична болест. Като цяло обаче основната цел на лечението на метастатичните тумори е контрол на растежа и облекчаване на симптомите, причинени от него. Метастатичните тумори могат да причинят сериозни щети на тялото.  

 

Лечението, което може да провеждате зависи от типа на първичния тумор, разпространението, лечението, което е провеждано и от общото ви здравословно състояние.

 

Продължават изследванията за откриване на нови начини за „убиване” или спиране растежа на първични и метастатични ракови клетки. Тези изследвания са насочени главно към това да помогнат на имунната система да се бори с туморното заболяване.