Менингиомът представлява тумор, произлизащ от т. нар. менинги – мозъчните обвивки, обхващащи главния и гръбначния мозък. Макар технически да не произлиза от мозъчната тъкан, той се причислява към тази група тумори поради риска от дразнене и компресия, както на подлежащия мозък, така и на неговите съдове и нерви. Менингиомът представлява най-често срещаният тип първичен тумор на мозъка, отговорен за приблизително 1/3 от всички случаи.

 

В по-голяма част от случаите менингиомът има доброкачествен характер и прогресията му е изключително бавна – в рамките на години, без да предизвиква симптоми. В други случаи обаче, локализацията на туморното образувание може да е причина за поява на специфични оплаквания, които от своя страна да доведат до сериозно влошаване на ежедневното функциониране.


 

Женският пол е значително по-често засегнат, като честотата нараства и с увеличаване на възрастта. Терапията зависи много от клиничната изява на туморния процес и неговата локализация, големина и съпровождащи фактори. Бавната прогресия и липсата на симптоми често са повод за заемане на изчаквателна позиция и по-редовно проследяване на състоянието с помощта и на невроизобразителните техники.

 

Причини за развитие на менингиом

Асоциация на туморния процес е открита с носителството на определени генетични фактори, с предишно радиационното облъчване на главата, с женските хормони (поради по-висока честота на развитие сред женския пол), с високия индекс на телесна маса, както и с наследствено заболяване, известно като неврофиброматоза тип 2. На този етап обаче все още не съществува доказана връзка между развитието на менингиома и изброените по-горе фактори, в това число също и с използването на мобилни телефони.

 

Клинична изява

Симптоматиката в голяма част от случаите зависи от големината и локализацията на туморния процес. Менингиомите могат да се наблюдават както по конвекситета на черепа, така и по неговата основа, а също и в спиналния канал.

 

Установено е, че до 2,5 см менингиомите не дават симптоматика в рамките на 5-годишно проспективно проследяване, за разлика от тези с диаметър между 2,5-3 см, при които в 17% от случаите дават поява на нови симптоми или влошаване на съществуващите първоначални.

 

Няколко са механизмите, чрез които менингиомите водят до поява на съответната симптоматика:

 • Дразнене на подлежащата мозъчна кора – може да стане причина за поява на епилептични пристъпи, което налага своевременно неврозиобразяване на главния мозък;
 • Компресия на мозъчната тъкан и/или на черепномозъчните нерви;
 • Хиперостоза (повишено вкалцяване) на прилежащата черепна кост или инвазия на надлежащата мека тъкан;
 • Засягане на околните съдове – притискането им до временно или тотално запушване на проходимостта им, което става причина за поява на транзиторна исхемична атака или съответно инсулт.

Някои от възможните клинични прояви на менингиома са:

 • Локализирано или неспецифично главоболие;
 • Слабост в единия крак или ръка, по-рядко и в двата крайника;
 • Замъглено зрение или неговото намаляне, двойно виждане и други зрителни оплаквания;
 • Загуба на обоняние;
 • Загуба на слуха или шум в ухото;
 • Намалена чувствителност на едната лицева половина или изтръпване в същата;
 • Нарушена когниция – внимание, концентрация, както и личностови промени – апатия, липса на воля и други;
 • Епилептични припадъци;
 • Нарушения при микция и дефекация;
 • Локализирана болка в гърба, придружена от слабост в крайника/крайниците, нарушени тазоворезервоарни функции и нарушена сетивност;
 • Обструктивна хидроцефалия – когато менингиомът е разположен интравентрикуларно;
 • Панхипопитуитаризъм – при локализация в т.нар. турско седло, където се намира хипофизата и др.
NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата и какво е лечението?

Диагнозата изисква провеждане на невроизобразяване на главния, съответно гръбначния, мозък с помощта най-често на скенер или ядрено-магнитен резонанс, по възможност с контрастно усилване.

 

Безсимптомните менингиоми подлежат на проследяване във времето, докато при тези, при които има изявена симптоматика и прогресия се преценяват възможностите за хирургично отстраняване на тумора, което зависи от локализацията на процеса, големината на менингиома, подлежащите заболявания и възрастта на пациента. Подходът е индивидуален. Радиотерапията е показана в случаите, когато не може да се предприеме хирургично отстраняване, при непълно отстраняване на туморния процес, както и при наличие на атипичен или малигнен характер на тумора.