Кога резултатите от изследването на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) може да бъдат неточни?

Стойностите на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) се тълкуват заедно с други показатели от пълната кръвна картина (ПКК) и може да бъдат полезни при откриване на причините за анемия и други състояния. Въпреки това съществуват някои ограничения, които трябва да бъдат взети предвид при отчитането на резултатите от теста.

 


Средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) зависи от нивото на хемоглобина (желязосъдържащият протеин в червените кръвни клетки) и нивото на хематокрита (съотношението между общия обем кръв и обема на червените кръвни клетки), така че всичко, което пречи на тези два показателя, ще направи резултатът на MCHC неточен.

 

Например резултатът на MCHC след кръвопреливане може да бъде неправилен. Това е така, защото кръвта, която бъде изследвана след кръвопреливане, ще представлява смес от дарените клетки плюс нормалните червени кръвни клетки на пациента. Други ограничения, които могат да повлияят на точните резултати при изследване на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC), включват:

 

Смесена анемия

 

Ако човек страда от два различни вида анемия, които водят до различни нива на MCHC, стойностите на този показател няма да бъдат толкова полезни при диагностицирането на вида анемия. Например, средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) може да е в нормални граници, ако човек има комбинация от желязодефицитна анемия (която причинява ниски стойности на MCHC) и сфероцитоза, състояние, което кара червените кръвни клетки да имат сферична форма (което води до високи стойности на MCHC).

 

Състояния, при които стойностите на хемоглобина или хематокрита са неточни

 

Здравословни проблеми, които засягат нивата на хемоглобина или хематокрита, могат да дадат фалшив резултат от тестването на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC).

 

Например наличието на хиперлипидемия (повишено ниво на холестерол или триглицериди), хипербилирубинемия (повишени нива на билирубин в кръвта, както при чернодробно заболяване) и автоаглутинация (слепване на червените кръвни клетки) водят до фалшиво високи стойности на хематокрит и фалшиво ниски стойности на хемоглобин.

 

При хемолиза (разграждане на червените кръвни клетки), свободният хемоглобин в плазмата, остатък от разградените червени кръвни клетки (еритроцити), също води до необичаен резултат при изследването, което показва фалшиво повишени резултати на MCHC.

 

Какво може да бъде очаквано при кръвното изследване?

Изследването може да бъде проведено в множество болници и клиники. Преди вземането на кръв, областта, от която ще бъде взета кръвна проба (обикновено вена на ръката), трябва да бъде почистена с антисептик. Ще се наложи поставянето на турникет (или еластична лента), за да може вените да изпъкнат и да станат по-видими.

 

След това във вената на пациента се вкарва игла. Възможно е да бъде изпитана лека болка или щипане, когато иглата проникне и известно чувство на натиск, докато остане на място. Някои хора може да почувстват замайване или да получат припадък от убождането с иглата. Ако пациентът се почувства замаян, не бива да забравя да уведоми лекаря.

 

След като бъде взета пробата, върху иглата се поставя памучен тампон, след което тя внимателно се изтегля от вената и върху мястото на пункцията се прилага лек натиск, докато кървенето спре. Когато кървенето спре, върху ръката на пациента се поставя лепенка (цитопласт), за да се поддържа зоната чиста и да се намали вероятността от по-нататъшно кървене.

 

Когато процедурата приключи, пациентът може да се върне към обичайните си дейности. Потенциалните нежелани реакции от процедурата включват:

 • Болка при убождането с игла, особено ако бъдат направени няколко опита;
 • Трудност при вземане на кръвна проба (като например при хора, чиито вени са трудно достъпни поради химиотерапия);
 • Кървене (може да отнеме повече време, за да спре кървенето при хора, които приемат разредители на кръвта или имат нарушение на кръвосъсирването);
 • Хематом или голяма синина;
 • Инфекция (когато иглата е поставена, има малък риск от въвеждане на бактерии в тялото)

Кои други показатели се изследват заедно със средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)?

В допълнение към средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC), пълната кръвна картина (ПКК) предоставя полезна информация за общия брой на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите, както и показатели, свързани с червените кръвни клетки:

 • Среден обем на еритроцитите (MCV) – показател за средния размер на червените кръвни клетки в кръвна проба;
 • Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW) – показател, който отразява вариацията в размерите на червените кръвни клетки;
 • Средно количеството хемоглобин, което се съдържа в един еритроцит (MCH) – дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцитите

Други изследвания също могат да бъдат направени за допълнително изясняване на информацията, получена от пълната кръвна картина (ПКК), както и за подпомагане на диагностицирането на специфичен вид анемия. Тези тестове включват:

 • Кръвна натривка – включва морфологично изследване на клетките от периферната (циркулиращата в тялото) кръв под микроскоп. Това позволява директно визуализиране на промени в червените кръвни клетки, които могат да бъдат свързани с анемия, като таргетни (прицелни) клетки (необичайни по форма червени кръвни клетки, наподобяващи център на мишена), червени кръвни клетки с ядра (нормалните еритроцити нямат ядра) и др.
 • Изследвания на желязо – изследване на серумното желязо и желязо свързващ капацитет (ЖСК) и/или изследване на нивата на феритин в кръвта могат да дадат ценна информация за запасите от желязо в тялото и могат да помогнат за разграничаване на железен дефицит от други анемии с нисък MCHC;
 • Изследване на витамин B12 – проверяването на стойностите на витамин B12 в кръвта е полезно при диагностициране на пернициозна анемия;
 • Костно-мозъчна аспирация или биопсия – в някои случаи може да бъде необходимо изследване на костен мозък, за диагностициране на заболявания на кръвта и определяне на запасите от желязо в костния мозък.

 

Референции:
1. Labpedia. Anemias types and characteristic finding (classification of anemias)
2. MDApp. Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) calculator
3. Medical Laboratory Online. Identifying and managing hemolysis interference with CBC specimens
4. McPherson R., Pincus M., eds. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods