Маньовърът на Валсалва е типичен образец на основния механизъм, който стои в регулацията на сърдечносъдовата система. Целта е да се провокира парасимпатиков отговор, довеждащ до намалавяне на сърдечната честота, което е особено желан ефект при състояния с надкамерна тахикардия.

 

Сърдечносъдовата система се намира под контрола на автономната нервна система, която включва участие на симпатикови и парасимпатикови възействия. Докато симпатикусът е свързан предимно с реакция на организма в стресова ситуация и предизвиква усилване на сърдечната честота, засилено потоотделяне и разширяване на бронхите, парасимпатикусът има точно противоположните влияния, забавяйки сърдечния ритъм и балансирайки ефектите на симпатикуса.


 

Какво представлява методът на Валсалва?

Описанието на методът кореспондира тясно с методите на напъване по време на дефекация. Пациентът трябва рязко да си поеме и задържи дъха при затворена уста за около 10 секунди, след което също така рязко да го изпусне. През този период настъпват промени в артериалното налягане и сърдечната честота, които имат за резултат намаляване на последната.

 

За да се обясни по-добре крайният резултат от маньовъра на Валсалва трябва по-подробно да се разгледат механизмите, които настъпват в четирите му фази:

 

  • 1 фаза – по време на началното рязко поемане на въздуха се наблюдава силно увеличение на налягането в гръдния кош, настъпва констрикция на съдовете, намиращи се там, включително и на сърдечните кухини. Всичко това води до увеличаване на артериалното налягане. Барорецепторите, намиращи се в стената на съдовете регистрират повишеното налягане там, изпращайки сигнал до продълговатия мозък. В отговор на това се включва парасимпатиковата нервна система, водеща до намаляване на сърдечната честота.
  • 2 фаза – намалението на сърдечната честота е доста краткотрайно. Вследствие увеличеното налягане в гръдния кош, се потиска връщането на венозната кръв към сърцето и се намалява по този начин сърдечния дебит. Артериалното налягане се понижава, което води до рефлекторно увеличаване на сърдечната честота.
  • 3 фаза – след 10 сек., когато пациентът започне да диша правилно се отчита намаляване на налягането в гръдния кош. Налягането в аортата в този момент спада, на фона на краткотрайно засилване на сърдечната честота.
  • 4 фаза – след като сърцето започне да се пълни отново с кръв, сърдечният дебит също се увеличава. Наблюдава се увеличение на артериалното налягане и повишение на периферното съдово съпротивление.
NEWS_MORE_BOX

 

Крайният резултат е понижение на сърдечната честота.

 

Методът на Валсалва намира широко приложение при овладяването на пристъпи от надкамерна тахикардия. Служи и като метод за диагностика, установявайки проблеми в сърдечносъдовата система и автономната нервна система. Използва се и като средство за изравняване на налягането, намирайки приложение в гмуркането, включително и в космонавтиката.