1. Какво представлява манията?

Манията (от гръцки – ярост, лудост) е състояние на изключително приповдигнато или раздразнително настроение. Тя е симптом на голям брой психиатрични заболявания и разстройства, както и на злоупотреба с различни психотропни вещества - повечето забранени от закона или прескрипционни медикаменти, стимуланти - кокаин, метамфетамин, антидепресанти и др.

 


Най-често манията настъпва епизодично, с редуване на манийни и депресивни периоди при биполярно разстройство.

 

2. Какви форми на мания съществуват?

 

Макар че класическите черти са психотични прояви, включително халюцинации, подозрителност и обсебване с мисли или планове, водещи до занемаряване на личните потребности, манийните епизоди могат да варират в широки граници по честота, интензивност и характер.

 

Хипоманията е състояние на повишена енергичност и понижена нужда от сън, които невинаги влошават социализацията и качеството на живот.

 

Дисфоричната мания е състояние, при което едновременно се наблюдават белези на мания и депресия – раздразнителност, неспокойствие, паника, параноя и мисли за самоубийство. Типичен случай е плачът по време на маниен епизод или надпреварващи се мисли по време на депресивен епизод.

 

Единичен маниен или хипоманиен епизод подсказват за наличието на биполярно разстройство, докато персистирането на психотичните симптоми е показателно за шизоафективно разстройство.

 

Някои мании като клептоманията и пироманията са по-близки до обсесивно-компулсивните разстройства, отколкото до биполярното разстройство.

 

3. Как се поставя диагнозата?

 

Трите задължителни характеристики на манийния епизод са продължителност от поне една седмица или налагане на хоспитализация, анормално, приповдигнато или раздразнително настроение, психотични прояви. Ако някоя от тях липсва, случаят може да се класифицира като хипомания.

 

Допълнителни характеристики, които могат да се срещат в различни комбинации при различните психиатрични разстройства, са мегаломанското или грандиозно мислене, ексцесивното говорене или приказливост, надпреварващите се идеи или мисли, психомоторна ажитация, хиперсексуалност, халюцинации, налудности или параноя.

 

Диференциалната диагноза трябва да изясни какво точно е състоянието на засегнатия и да го разграничи от множеството клинични състояния, които имат подобен ход и манифестация – циклотимия, хипертимия, биполярни разстройства, обсесивно-компулсивни разстройства, шизофрения и др.

NEWS_MORE_BOX

4. Какво е лечението?

 

Ако манията е проявление на биполярно разстройство, лечението на еуфоричния епизод става с нормотимни средства (стабилизатори на настроението) или антипсихотици. Хоспитализирането на пациента на този етап може да бъде наложително. След преминаване на манийния епизод, последващите психотерапия и/или фармакотерапия имат за цел да профилактират рецидивирането на епизода и да стабилизират състоянието в нормално.

 

Шизофренията се третира с антипсихотици и/или литий, който намалява риска от настъпване на маниен епизод.