Какво представлява магнитно-резонансната ангиография?

Магнитно-резонансна ангиография преставлява метод от образната диагностика за изследване специално на кръвоносните съдове на тялото, при който се получават триизмерни образи. За разлика от традиционната ангиография, която изисква поставяне на катетър в тялото, ангиографията с магнитен резонанс е неинвазивно и далеч по-малко дискомфортно изследване.


По време на магнитно-резонансната ангиография пациентът е поставен в легнало положение във вътрешността на скенер, който има вид на голяма тръба. В някои случаи при изследването може да се използва контрастно вещество за по-добра видимост на кръвоносните съдове. При необходимост контрастът се прилага интравенозно.Кога има нужда от магнитно-резонансна ангиография?

Магнитно-резонансна ангиография се назначава при запушване на кръвоносни съдове, както и други състояния, които може да включват:

  • Аневризми;
  • Стесняване на аортата или коарктация на аортата;
  • Дисекция на аортата;
  • Съдови малформации;
  • За откриване на причината за инсулт;
  • Признаци на сърдечно заболяване;
  • Стесняване или запушване на съдовете в ръцете или краката;
  • Стеноза на бъбречната артерия, стесняване на кръвоносните съдове в бъбреците, което може да доведе до високо кръвно налягане и дори до бъбречна недостатъчност.

Какви са рисковете от магнитно-резонансната ангиография?

Ако е необходимо контрастно вещество, за да се улесни видимостта на кръвоносните съдове по време на изследването, пациентът може да изпита малък дискомфорт при въвеждането му.


Пациентът може да изпита и известно безпокойство, когато бъде поставен вътре в скенера, поради тясното пространство. При клаустрофобия е важно предварителното информиране на лекаря за състоянието, в този случай може да се даде на пациента успокоително средство.


При проблеми с бъбреците, за пациента има риск да развие тежка реакция след въвеждането на контрастното багрило, което се използва за повишаване на видимостта на кръвоносните съдове. Тази реакция може да засегне тъканите в цялото тяло, включително - кожата, ставите, черния дроб и белите дробове. Ако пациентът има анамнеза за бъбречно заболяване, трябва непременно да предупреди лекаря.


За бременните жени може да има допълнителни рискове при магнитно-резонансната ангиография, затова при бременност също е необходимо непременното уведомяване на лекаря.