Лумбалната пункция е високо специализирано инвазивно изследване, което дава важна насока в диагностиката на редица неврологични заболявания. Индикации за провеждането му са:

 

  • Съмнение за инфекция на централната нервна система – бактериален или вирусен менингит, менингоенцефалит, туберкулозен менингит, СПИН, невролуес – късен стадий на сифилис, невроборелиоза – Лаймска болест, херпесни енцефалити и васкулити;
  • Съмнение за възпалителен или имунен процес – синдром на Гилен-Баре, множествена склероза и др.;
  • Съмнение за субарахноиден кръвоизлив или хематом;
  • Съмнение за лимфопролиферативна инфилтрация или карциноматоза на менингите;
  • Съмнение за други дистрофични, дегенеративни, демиелинизаиращи и системни заболявания.

Провеждането на лумбална пункция не изключва направата и на невроизобразяващо изследване. Резултатът от пункцията дава само основна насока за диагностициране на заболяването в рамките на клиничната картина. Нормалната находка не изключва на 100% наличието на патологичен процес.


 

Какво се иpследва при лумбална пункция?

Нормално човешкият мозък „плува” в т.нар. ликвор – цереброспинална течност. Ликворът представлява основният „амортисъор”, който омекотява и предпазва мозъка от увреда при различните движения или удари на главата. Освен това той снабдява мозъчната тъкан с важни хранителни субстанции, растежни фактори и хормони. Представлява също и основния контролно-пропусквателен пункт за транспорта на различни субстанции от и към мозъка посредством кръвно-мозъчната и кръвно-ликворната бариера. Благодарение на него се запазва и относително стабилно интракраниалното налягане чрез балансиране на процесите на ликворообразуване и последваща абсорсбция на ликвора във венозната мрежа.

 

Лумбалната пункция има за цел именно изследване на тази течна среда на мозъка, като увеличението или намалението на някои определени субстанции в нея може да потвърди или опровергае съмнението за дадено заболяване.

 

Как се извършва лумбална пункция?

Обикновено пациентът е легнал в странично положение на ръба на леглото със силно свити към гръдния кош крака и брадичка. Възможна е и седяща позиция на стол с прибрани на облегалката ръце и изпънат като котка гръбнак. Изключително важно е пълната неподвижност по време на вкарване на иглата, поради опасността от засягане на нервно коренче.

 

Мястото където навлиза иглата е на нивото на трети и четвърти лумбален прешлен или на нивото на четвърти лумбален и първи кръстцов прешлен. Нивото се определя спрямо височината на двата хълбока. За целите на изследването обикновено се вземат около 10 мл в 3 или 4 стерилни епруветки. Цитологичният анализ се извършва до 30 мин. след вземането на ликвора.

 

Какъв режим трябва да спазваме след извършена лумбална пункция?

Изключително важно е след пунктирането пациентът да полежи по корем за половин час, а в следващите час и половина в странично легнало положение. Така ще предотврати възможното изтичане на ликвор от пунктираното място, което може да се изяви с клиниката на интракраниална хипотензия – т.е намаляване на вътречерепното налягане. Признаци за развитието му са главоболие, понякога гадене и повръщане, двойно виждане и смутена концентрация.

 

Желателно е пациентът да спазва постелен режим в деня на пункцията и да приема повече количества течности – до 2 литра.

 

Крие ли рискове лумбалната пункция?

Важно е пациентите да знаят, че макар и инвазивно това изследване не крие риск от последваща парализа. Пунктирането се извършва на място, където вече няма гръбначен мозък, а е останало само ликвор и нервни влакна. Засягането на някое нервно влакно може да е съпроводено с краткотрайна стрелкаща болка, но тя преминава с времето.

 

Изключително редки са случаите с мозъчно вклиняване, компресия на преминаващите там мозъчни артерии с корова слепота, внасяне на инфекция и развитието на спинален хематом с компресия на гръбначния мозък. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Контраиндикации за извършване на лумбална пункция са:

  • Локален абсец на мястото на пунктиране (в такъв случай се избира друго място);
  • Пространство-заемащ процес, предимно в задна черепно-мозъчна ямка –за целта преди пунктиране се изследват очни дъна, за да се изключи наличието на повишено интракраниално налягане;
  • Намаление на тромбоцитите под 40 000 и на протромбиновото време под 50%;

Контраиндикациите са относителни и се преосмислят в условията на спешност.

 

Лумбална пункция се извършва само след подписване на информирано съгласие отстрана на пациента, след като последният е предварително запознат с ползите и рисковете от изследването.