Има различни предположения относно потенциалната връзка между травмата, като причина за последващо образуване на липом. Предполага се че индуцираното от травма освобождаване на цитокини задейства диференциране и съзряване на преадипоцити. Към днешна дата не е доказана категорична връзка между травма и образуване на липома.


Въпреки че точната етиология на липомите остава неизяснена, е установена връзка с генно пренареждане на хромозома 12 в случаите на солитарни липоми, както и мутация в гена HMGA2-LPP.


Липомите се срещат при 1% от населението. Повечето от тях са малки подкожни тумори, които се отстраняват по козметични причини. В червата липомите съставляват 16% от доброкачествените новообразувания, този процент е по-нисък от този на лейомиомите (18%) и по-висок от този на аденомите (14%).Подкожните липоми са предимно козметичен проблем. Липомите на други места могат да причинят запушване или кръвоизлив.


Когато възникват от мастна тъкан между кожата и дълбоката фасция, типичните характеристики включват - подвижна, мека, овална бучка под кожата. В повечето случаи липомите са безболезнени, освен ако не засягат ставите, органите, нервите или кръвоносните съдове. Подлежащата кожа обикновено е нормална.


Симптомите зависят от местоположението на липома и могат да включват:

 

  • Липомите в основните дихателни пътища могат да причинят респираторен дистрес, свързан с бронхиална обструкция (запушване).
  • Недиагностицираните липоми на орофаринкса също могат да доведат до затруднение на дихателните пътища по време на интубация.
  • Пациентите с езофагеални липоми могат да проявят обструкция, дисфагия (затруднено гълтане), регургитация (оригване), повръщане и рефлукс.
  • Сърдечните липоми се появяват като жълта маса, изпъкнала в сърдечна камера
  • Интрамедиастиналните липоми могат да притиснат горната куха вена, като по този начин да доведат до синдром на горна куха вена.
  • Чревните липоми могат да се проявят като класическа обструкция, инвагинация (вмъкване на чревен сегмент в следващата го по-широка част на червото) или кръвоизлив.
  • Липомите във вътреставни пространства могат да доведат до ставна дисфункция и болка.
  • Липомите могат да възникнат и в дуралните или медуларните части на гръбначния мозък, като по този начин водят до компресия на тъканта и придружаващи последствия.
  • Липомите се появяват често и в гърдата.