Лимфните възли – nodi lymphoidei са органи, които принадлежат към имунната система и се разполагат по пътя на лимфните съдове. Разполагат се на групи – под формата на „пакети“ или в къси редички на определени места от тялото.


Те са съществена част от имунната система, където се осъществява активна фагоцитоза и начало на имунния отговор.


Отделните лимфни възли се различават по своята форма и размери. Някои са много малки, а други могат да достигат размери до 2 см. Те се различават и по форма – окръглени, продълговати, плосковидни, бъбрековидни или с неправилна форма.По повърхността им се различава една вдлъбната зона, която се нарича хилус и през него преминават кръвоносни и лимфни съдове. Лимфата се внася чрез аферентни съдове и се изнася по еферентни такива, които са по-малко на брой, но с по-голям калибър.


В лимфните възли се разполага ретикуларна поддържаща мрежа, която съдържа различни видове клетки, имащи отношение към имунния отговор. Това са ретикуларните клетки, макрофагите, дендритни клетки, които произлизат от костния мозък и са антиген-представящи клетки. В кухините на самата мрежа се разполагат и различни видове лимфоцити.


Лимфните възли разглеждани от сърцевината към външната им обвивка се състоят от няколко слоя – медуларна част, паракортекс, кортикална част и капсула.


Капсулата, която покрива отвън лимфния възел представлява плътна съединителна тъкан. Тя изпраща влакна към по-навътре разположените слоеве на лимфния възел. Освен това изпраща влакна към околната съединителна тъкан и по този начин лимфният възел се закрепва подвижно към заобикалящите го структури.


Всеки лимфен възел е богато кръвоснабден, като основен източник на кръв е т. нар. хилусна артерия, а основен колектор на оттичащата се кръв – хилусната вена. От артерията последователно се отделят артериоли, които се разпадат до капиляри. Венозната система на лимфните възли започва с посткапилярни венули, които преминават в събирателни венули от различен порядък.


Разположението на микроциркулаторните кръвоносни съдове към лимфоидната тъкан и лимфните синуси на лимфния възел предоставя възможност за обмен на различни клетъчни елементи.