Левкодистрофията представлява група от редки, прогресиращи, метаболитни, генетични заболявания, които засягат главния мозък, гръбначния мозък и често периферните нерви.


Всеки вид левкодистрофия се причинява от специфична генна мутация, която води до абнормно развитие или разрушаване на бялото мозъчно вещество (миелинова обвивка). Миелиновата обвивка е защитното покритие на нервите и те не могат да функционират правилно без нея. Всеки вид левкодистрофия засяга различна част от миелиновата обвивка, което води до редица неврологични нарушения.


CARASIL


CARASIL (съкращение от церебрална (свързана с мозъка) автозомно-рецесивна артериопатия субкортикална (подкорова) инфарктна левкодистрофия) е рядко автозомно-рецесивно разстройство, което се причинява от генетични мутации в гена HTRA1, свързани с мозъчна болест на малките съдове. Хората с CARASIL са изложени на риск от развитие на множество инсулти, дори ако нямат сърдечно-съдови рискови фактори. Симптомите на CARASIL възникват в резултат на увреждане на различни малки кръвоносни съдове, особено тези в мозъка. Хората с CARASIL могат да развият различни симптоми, свързани с участието на бялото мозъчно вещество.


Такива симптоми включват повишен мускулен тонус (спастичност), пирамидални признаци (симптоми при нарушенията в пирамидалния тракт) и псевдобулбарна парализа, започващи между 20 и 30 годишна възраст. Псевдобулбарната парализа е група от неврологични симптоми, включващи затруднения с дъвченето, преглъщането и речта. Възможно е да бъдат развити когнитивни увреждания и деменция. Около половината от случаите имат подобен на инсулт епизод.


Церебротендинозна ксантоматоза

Церебротендинозната ксантоматоза е автозомно-рецесивно генетично заболяване, дължащо се на мутации в гена на стерол 27-хидроксилаза (CYP27A1), което води до дефицит на митохондриалния ензим стерол 27-хидроксилаза. Липсата на този ензим предотвратява превръщането на холестерола в жлъчна киселина, наречена хенодеоксихолева киселина.

 

Богатите на липиди отлагания, съдържащи холестанол и холестерол, се натрупват и причиняват увреждане на главния мозък, гръбначния мозък, сухожилията, лещата на окото и артериите. Засегнатите лица развиват катаракта по време на детството и доброкачествени, мастни тумори (ксантоми) на сухожилията през юношеството. Разстройството води до прогресиращи неврологични проблеми в зряла възраст като парализа, атаксия и деменция.

 

Исхемичната болест на сърцето е често срещана. Почти всички мутации водят до липсваща или неактивна форма на стерол 27-хидроксилазата. Диетичната терапия с хенодеоксихолевата киселина коригира много от симптомите на нарушението; обаче ранната диагностика на разстройството с ранна терапия води до по-добър клиничен резултат.


Детска атаксия с церебрална хипомиелинизация

Детската атаксия с церебрална хипомиелинизация (CACH), известна също като болест на изчезващото бялото мозъчно вещество, е автозомно-рецесивна левкодистрофия, която се характеризира с прогресивно влошаване на двигателната функция и речта през първите пет години от живота на човек. Често срещаните симптоми включват атаксия (липса на равновесие и координация) и гърчове. Пациентите обикновено оцеляват само няколко години след клиничното начало, въпреки че ходът на заболяването е променлив дори при пациенти с мутации в същата субединица eIF2B.


Библиография:
Flint D, Brenner M. Alexander disease. In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies
Gieselmann V and Krägeloh -Mann I. Metachromatic leukodystrophy. In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies
Michaels K and Matalon R. Canavan Disease. Chapter 9: In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies