Левкодистрофиите са група от редки, прогресиращи, метаболитни, генетични заболявания, които засягат главния мозък, гръбначния мозък и често периферните нерви. Всеки тип левкодистрофия се причинява от специфична генна мутация, която води до ненормално развитие или разрушаване на бялото вещество (миелинова обвивка) на мозъка.

 

Миелиновата обвивка е защитното покритие на нервите и те не могат да функционират нормално без нея. Всеки тип левкодистрофия засяга различна част от миелиновата обвивка, което води до редица неврологични проблеми.Симптомите на някои видове левкодистрофия се проявяват малко след раждането, а други възникват по-късно в детството или дори в зряла възраст. Левкодистрофията може да причини проблеми с движението, зрението, слуха, равновесието, храненето, паметта, поведението и мисълта. Левкодистрофиите са прогресиращи заболявания, което означава, че симптомите се влошават с течение на времето.


Магнитно-резонансната томография (МРТ) значително повишава осведомеността за наследствените заболявания, засягащи бялото мозъчно вещество, свързани с образуването на миелин.


Автозомно-доминантна левкодистрофия при възрастни

Автозомно-доминантна левкодистрофия при възрастни е резултат от двойно дублиране на гена LMNB1, който кодира протеина ламин В1. Симптомите на заболяването започват през четвъртото или петото десетилетие с дисфункция на червата и пикочния мехур и ортостатична хипотония със замаяност. Това е последвано от бавно прогресиращи двигателни нарушения и разстройства на равновесието. Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) на мозъка показва широко обхващане на бялото мозъчно вещество с относително щадене на перивентрикуларното бяло вещество. В гръбначния мозък се развива атрофия, която може да предшества двигателните затруднения.


Синдром на Айкарди-Гутиерес (Aicardi-Goutieres)

Синдромът на Айкарди-Гутиерес е автозомно-рецесивно нарушение, проявяващо се с енцефалопатия. Описани са поне шест различни гена, причиняващи състоянието. Образната диагностика разкрива левкоенцефалопатия с калцификати и церебрална атрофия.

 

Изследването на цереброспиналната течност разкрива хронична лимфоцитоза (повишен брой на белите кръвни клетки) и повишен неоптерин.


Болест на Александър

Болестта на Александър е рядка, прогресираща левкодистрофия, която обикновено се проявява по време на ранна детска възраст, но също така се съобщава за форми на заболяването и сред младежи и възрастни. Болестта на Александър се характеризира с дегенеративни промени в бялото вещество на мозъка, причинени от липсата на нормални количества миелин.

 

Разстройството е свързано и с образуването на анормални влакнести отлагания в израстъците на астроцитите (подобни на звезди клетки) около малки кръвоносни съдове и астроцитните клетъчни тела в определени области на главния и гръбначния мозък. Болестта се причинява от мутация в гена за глиалния фибриларен киселинен протеин (GFAP) (хромозома 17q21).

 

Понастоящем лечението на болестта на Александър е симптоматично, състоящо се от антиконвулсанти при гърчове, ортопедично и фармакологично управление на спастичността (необичайното повишаване на мускулния тонус). Стратегиите за бъдещо лечение включват намаляване на експресията на GFAP.


Библиография:
Flint D, Brenner M. Alexander disease. In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies
Gieselmann V and Krägeloh -Mann I. Metachromatic leukodystrophy. In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies
Michaels K and Matalon R. Canavan Disease. Chapter 9: In: Raymond G, Eichler F, Fatemi A, Naidu S, eds. Leukodystrophies