1.  Какво представлява левкемията?

Левкемията (от гръцки левкос – бял и хайма – кръв) е сборно понятие за някои видове рак на кръвта. Всички те се характеризират с прекомерно съдържание на незрели бели кръвни клетки в периферната кръв, наречени бласти. От своя страна, левкемиите принадлежат към по-голямата група на хематологичните неоплазии.

 


2.  Кои са видовете левкемия?

 

Най-общо казано, левкемиите се разделят на две големи групи – остри и хронични.

 

Острите левкемии се характеризират с бързо нарастване на незрелите кръвни клетки, които достигат периферното кръвообращение и други органи и възпрепятстват формирането на функционално годни кръвни клетки. Острите левкемии налагат спешно лечение и са най-честите форми на левкемия в детска възраст. При хроничните левкемии злокачествените клетки са по-зрели отколкото при острите. Те прогресират относително бавно – в продължение на месеци до години, поради което в някои случаи най-висока ефективност от лечението се постига не в момента на диагностицирането им, а след известен период на изчакване и наблюдаване на болестта. Засягат предимно хора в зряла възраст.

 

Също така, левкемиите се подразделят и според вида на засегнатите клетки. По този критерий се различават лимфоцитни и миелогенни левкемии.


При лимфоцитните левкемии клетъчното израждане протича в костномозъчните клетки предшественици на лимфоцитите – имунни клетки, които се борят с навлезлите в организма болестотворни микроорганизми. Най-често засягани са предшествениците на В-лимфоцитите.

NEWS_MORE_BOX

 

Миелогенните левкемии засягат клетките предшественици на червените кръвни клетки - еритроцитите, някои видове бели кръвни клетки и кръвните плочици - тромбоцитите.

 

Тези два критерия дават четирите основни форма на левкемия. Някои по-редки форми не принадлежат към тази класификация.

 

3. На какво се дължи появата на левкемия?

 

Редица рискови фактори повишават шанса от поява на левкемия. Това са най-вече йонизаращото лъчение, някои вируси, например човешкият Т-лимфотропният вирус, който инфектира Т-лимфоцитите, някои химикали като бензен и др. Тютюнопушенето също повишава относителния риск от поява на левкемия, но много по-слабо отколкото за рак на белия дроб. Установено е, че полът също е рисков фактор, като мъжете боледуват по-често от жените. Трябва да изтъкнем, че горе изброените предпоставки са само рискови фактори, т.е. те само увеличават вероятността от поява на заболяването, но не го обуславят задължително. Например, възможно е човек да не се разболее от левкемия или каквото и да било друго злокачествено заболяване въпреки наличието на един или повече рискови фактори. Възможно е, също така, да възникне левкемия или друга форма на рак и при пълно отсъствие на рискови фактори.