Леко когнитивно нарушение е термин, описващ състоянието на лек, но забележим и измерим спад в когнитивните умения на човека, включващи неговата памет и мисловни процеси. Установено е, че хората страдащи от леко когнитивно нарушение, особено засягащо паметовите процеси, имат по-висок риск от развитие на болест на Алцхаймер или друг вид деменция.

 

Какво представлява лекото когнитивно нарушение?


В състоянието на леко когнитивно нарушение отклоненията в когнитивните процеси не са толкова сериозно изразени, но въпреки това тяхната поява е забележима за засегнатия пациент или за неговите близки. Лекото когнитивно нарушение от друга страна не е свързано с появата на затруднения в ежедневното функциониране или самообслужване на човека, което е и главната отлика на това състояние от разгърнатата картина на деменция.

 

Хората, страдащи от леко когнитивно нарушение, включващо и паметов дефицит, имат по-висок риск от развитие на болест на Алцхаймер или друг вид деменция, всравнение с хората, при които не се открива това нарушение. Не във всички случаи обаче еволюцията е в посока на деменция. Известно е, че при някои хора се наблюдава възстановяване на нормалните когнитивни функции или състоянието на леко когнитивно нарушение остава стабилно във времето. В други случаи, особено когато употребата на определени медикаменти е свързана с поява на когнитивен дефицит, диагнозата „Леко когнитивно нарушение” може да е поставена неправилно. Затова е необходимо провеждането на лекарска консултация да се извърши възможно най-скоро след появата на първите признаци за нарушение в мисловните процеси и памет.

 

Две са формите, в които се разглежда лекото когнитивно нарушение в зависимост от вида на засегнатия когнитивен процес:

  • „Амнестичен тип” леко когнитивно нарушение – при тази форма на нарушение, харата започват първоначално започват да забравят важна информация, която преди са можели бързо да възпроизведат като например уговорени срещи, разговори или скорошни събития;
  • „Неамнестичен тип” леко когнитично нарушение – когато са засегнати друго процеси извън паметта. Примери за такива са способността за взимане на правилно решение, преценка на времето или последователността от стъпки за завършване на сложна задача, нарушение в зрителната перцепция (разпознаване, възпроизвеждане) и др;

Какви са причините за поява на нарушението и как се поставя диагнозата?

Причините все още не са напълно изяснени. В голяма част от случаите причините се обясняват с възникването на промени в мозъка, които се наблюдават в много ранните стадии на болестта на Алцхаймер. Рисковите фактори от друга страна са сходни с тези, отговорни за появата на други видове деменция – напреднала възраст, фамилност за болест на Алцхаймер или друг вид деменция, както и фактори или състояния, които повишават риска от поява на сърдечно-съдови заболявания.

 

Диагнозата „леко когнитивно нарушение” е по същество клинична диагноза и изисква преминаването през няколко стъпки:

  • Подробна анамнеза - включва настоящи оплаквания, предишни заболявания или състояния, прием на медикаменти, фамилна анамнеза за наличие на роднина със значително нарушение в паметта и др.;
  • Оценка на ежедневното функциониране – от значение е откриването на каквато и да е промяна в обичайното ниво на активност на пациента;
  • Разказ от близък роднина или доверен на пациента приятел с цел допълнително изясняване и обективизиране на начина на ежедневно функциониране на пациента;
  • Оценка на когнитивния статус – включва кратки тестове за оценка на паметта, планирането, взимането на решения, способността за разбиране на подадената зрителна информация или друг мисловен процес;
  • Неврологичен статус;
  • Оценка на настроението или психичен статус – тъй като депресията е широко разпространено състояние, особено в по-късна възраст, и също може да се асоциира с проблеми в паметта;
  • Лабораторни изследвания – включително кръвна картина или невроизобразяване на мозъчните структури.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Има ли лечение и какви мерки могат да се вземат?

Все още няма одобрено лечение за това състояние, а лекарствата, одобрени за болест на Алцхаймер не показват ефективност. С цел забавяне или стациониране на започналия процес  се препоръчва умерена физическа активност, спазване на подходящ хранителен режим, както и ангажирането със задачи, провокиращи мисловните процеси. Желателно е също и периодичното проследяване на състоянието, през шест месеца, с цел ранно откриване на евентуално влошаване на когнитивните функции.