Легионелозата представлява остро настъпваща инфекция, която се причинява от бактерии - легионели. В 90% от случаите се изолира като причинител Legionella pneumophila. Две са основните форми според начина на клинично протичане - понтиак треска и легионерска болест. Развитието и разпространението на тези бактерии се осъществява на места с много висока влажност и температура (оптимална между 20 и 45 °С) - в близост до езера, както и при басейни, бани, сауни, вентилационни системи в това число и климатици.


1. История на легионелозата

Интересен е начинът, по който е открита Legionella pneumophila и откъде точно идва нейното име. През лятото на 1976 г. се регистрират много случаи на пневмония по време на среща на ветерани от Американския легион в щата Филаделфия в хотела, в който са настанени гостите. Година по-късно се открива причинителят и се кръщава Legionella.2. Как се разпросранява легионелозата?

Механизмът на предаване е аерогенен, т.е. чрез вдишване на пари, съдържащи легионели. Основно значение за разпространението на легионелозата имат вентилационните съоръжения в големи обществени сгради като болници, хотели, молове. Друг източник на инфекцията могат да бъдат водоснабдителните системи за топла и студена вода - душове, тръби, възможно е разпространението на легионели да се осъществи също в СПА-центрове и басейни. Обикновено хората, които са засегнати от легионерска болест са възрастни или лица с понижена имунна защита, които страдат от придружаващи заболявания на дихателната, отделителната и ендокринната система - диабет, бъбречна недостатъчност, ракови заболявания.

 

3. Как се изявява?

Легионелозата може да се развие в две различни клинични форми:

 • понтиак треска и
 • легионерска болест – пневмония.

 

Коя от двете ще се развие зависи от начина на предаване, количеството на инфекциозния агент и не на последно място здравословното състояние на инфектирания.


Понтиак треската представлява остро грипоподобно заболяване, при което не се развива пневмония. То настъпва внезапно и симптомите са:

NEWS_MORE_BOX

 

 • влошено общо състояние,
 • повишена температура,
 • кашлица,
 • хрема.

 

Инкубационният период - времето между контакта с бактериите и развитието на инфекцията, е между 24 и 48 часа.

 

Легионерската болест е по-тежката форма на легионелоза и се изявява с възпаление на белия дроб - пневмония. Тя се развива постепено с прогресивна изява на неспецифична токсикоинфекция. Клиничната картина включва:

 • повишена телесна температура,
 • безапетитие,
 • отпадналост,
 • главоболие,
 • кашлица,
 • диспнея - затруднено дишане, съчетана с болка в областта на гърдите,
 • гадене, повръщане,
 • диария - при около половината от пациентите.

 

Температурата е трайно повишена и съпроводена с треска. Кашлицата не е много изявена в началото, но в следващ етап е възможно да се съчетае с отделяне на храчки, примесени с кръв.
Три дена след поява на тези симптоми при рентгенографско изследване на бял дроб биха могли да се докажат характерни прояви на пневмония като тяхната интензивност зависи от общото състояние.

 

4. Как се поставя диагнозата?

Прегледът включва анамнеза и оценка на зравословното състояние. При данни за инфекция на белия дроб се прави рентгенография и се взема материал за микробиологично изследване - обикновено храчка. Прави се и пълна кръвна картина. Също така в серума се определя наличието на антитела - в острата фаза и 4 до 8 седмици по-късно. Друг метод за доказване наличие на легионели представлява директната имунофлуоресценция, която може да идентифицира и серотипизира легионелите от биологичен материал или материал взет от различни повърности или водоизточници.

 

5. Лечението...

Лечението, което се прилага при Понтиак треската е симптоматично, но при легионерската болест то е комплексно и трябва да се извърши в болнични условия. Легионелите са вътреклетъчни бактерии и затова изискват лечение с антибиотични средства, които имат изразена вътреклетъчна активност. Подходящо е изпозването на антибиотици от групата на макролидите - Azithromycin, Clarithromycin, както и такива от групата на хинолоните - Levofloxacin и Moxifloxacin. Приложението им е интравенозно и е съобразено със степента на изява на самата инфекция.