Високо активната антиретровирусна терапия при заразени с вируса на СПИН деца може да подобрява имунологичния им статус, но създава нови рискове за развитие на астма. При нея излишъкът от медиатори на възпалението и имунни клетки играят основна роля в патогенезата.

Изследвания показват, че заболяването не е резултат от инфекцията. Според специалисти от Хюстън влияние оказва самата терапия. При клинично наблюдение над деца, родени от HIV-положителни майки, или такива, инфектирани постнатално, лекувани или не с комбинации от антиретровирусни препарати, както и сравненията с HIV-негативни деца, показват, че честотата на бронхиалната астма е с около 22% по-висока сред тези на лечение.

Причината се търси в повишението на T-клетките. Преди да се проведат по-задълбочени изследвания по темата, лекари предупреждават за известния риск, който крие анти-ретровирусната терапия и внимателно следене на пациентите.