Епидемиологичните проучвания доказват повишаване на честотата на алергиите, като алергичният ринит е най-честото алергично заболяване.


Основен принцип в справянето с алергичните заболявания е избягване на контакт с алергена. Тогава, когато това е възможно (например алергия към домашни любимци, хранителна, медикаментозна алергия), тази мярка може да бъде достатъчна, за да се предотврати появята на симптоми. Голяма част от алергените обаче са част от нормалната среда, в която живеем (полени, микрокърлежи в домашния прах) и елиминирането на контакта с тях е невъзможно.


Алерген-специфичната имунотерапия е метод за ефективно лечение на алергиите. Субкутанната имунотерапия се счита за стандарт в лечението, но сублингвалната имунотерапия е ефективна алтернатива.Метод представлява терапия, при която организмът се поставя в дозиран и контролиран контакт със специфичен алерген. Извършва се посредством т.нар. алергенни ваксини, които се прилагат по два начина – субкутанно (субкутанна имунотерапия, подкожно) и сублингвално (сублингвална имунотерапия, под езика). Някои алергени (напр. полени, микрокърлежи) могат да бъдат доставяни и по двата начина, но други (например за лечение на алергия към пчели) само субкутанно.


При субкутанната имунотерапия пациентите получават стандартна доза алергенен екстракт субкутанно в покачващи дози, което води до десенсибилизация, редуцира симптомите и нуждата от симптоматична терапия. Курсът на лечение преминава през две фази:

 

  • Начална – продължава средно 12 седмици с прилагане на ежеседмична субкутанна доза.
  • Поддържаща – поддържащата доза се прилага през 4-6 седмици. Имунотерапията продължава средно 3 години.


Сублингвалната имунотерапия е алтернатива на субкутанната имунотерапия. Прилага се под формата на капки или таблетки в специфични схеми, като лечението продължава също средно 3 години. Механизмът на имунен отговор е сходен с този на субкутанната. Разликата е в начина на стартирането му. Дозата (под форма на капки или таблетки) се задържа 1-2 минути под езика преди да се преглътне. Докато се намира под езика, алергенният екстракт се свързва с дендритните клетки на устната лигавица, които са алергенпредставящи клетки. Чрез сливиците и лимфните възли достига до кръвообращението и се осъществява имунен отговор, както при субкутанната имунотерапия.

 

Сублинвалната имунотерапия се отличава с по-висок профил на безопасност в сравнение със субкутанната. Затова тя се прилага от самите пациенти или техните родители и близки за разлика от субкутанната, която се поставя от медицинско лице.


Алерген-специфичната имунотерапия индуцира значима и трайна промяна в имунния отговор към алергени. Това води до ефект, продължаващ и след спиране на лечението, предотвратява появата на нови сенсибилизации, както и развитието на астма при пациенти с алергичен ринит (алергичен марш).
Единственият специфичен подход в лечението на алергичните заболявания, който променя естествения им ход. Спира включване на други органи и системи в системното алергично заболяване, както и развитие на астма при пациенти с алергичен ринит. Освен това се запазва клиничният ефект и след спиране на лечението.