Преобладаването на сърдечносъдовите заболявания сред хората в напреднала възраст определя и важното място на профилактиката именно в тази възрастова група. Високите нива на холестерола е ключов рисков фактор сред възрастните и дори в много напреднала възраст хора (над 90 години). На медицината обаче е ясно, че човешкият организъм с напредване на възрастта променя своите механизми на метаболизма и това налага някои корекции в лечебния подход. Напредъкът в профилактиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания е една и от водещите причини, благодарение на които средната продължителност на живота се увеличава. На практика имаме все повече пациенти в напреднала възраст, които се лекуват от сърдечносъдови болести – не защото в обществото е нараснала заболеваемостта, а защото все повече хора са получили възможността да доживеят до 80 и повече години.


Както се подчерта, високият холестерол е един от рисковите фактори, на които се обръща особено голямо внимание. Е, може ли 80+ годишният пациент да продължи да бъде лекуван по същия начин, както когато е бил на 60? И вторият въпрос е – ами, ако пациентът е бил здрав и развие заболяването в такава напреднала възраст?


Статини


Едни от най-разпространените медикаменти за понижаване нивата на холестерола са статините – лекарства, които блокират синтезата на холестерол в черния дроб.


Статините са най-подходящи за превенция на сърдечносъдови инциденти (напр. инфаркт) при пациенти, които вече страдат от коронарна съдова болест. Мета-анализ, включил хора между 65- и 82-годишна възраст разкрива, че за хора с такъв профил смъртността в рамките на 5 години е била 15,6% при прием на статини, и съответно 18,7% за плацебо групата, при която не е провеждано лечение за високия холестерол.


Ролята на статините при първична профилактика обаче, що се касае пациенти в напреднала възраст, не е особено убедителна


Статините е възможно да имат нежелани лекарствени реакции. Особеността на напредналата възраст е, че те могат да бъдат по-чести. Това се дължи от една страна на възрастово-обусловените промени в метаболизма и от друга на това, че често пациентите на тази възраст вече приемат от дълго време и други медикаменти – статините биха били поредното хапче в списъка за деня.


При напреднала възраст се наблюдава понижение на мускулната маса, както и на бъбречната и чернодробна функция, във връзка с което еднаква доза, с такава предписвана на по-млад пациент, би имала по-голям ефект при възрастния човек.


Един от най-честите нежелани ефекти при прием на статини са мускулните увреди, които включват миалгия (мускулни болки), миозит (възпаление на мускулите) и в най-тежките случаи – рабдомиолиза (с разпад на мускулна тъкан). Риска от тези нежелани реакции корелира с дозата на приеманото лекарство и се увеличава при възраст над 70 години, прием на множество медикаменти, коморбидитет и ниска мускулна маса.


Други нежелани реакции, които биха могли да настъпят са загуба на памет и объркване и стомашно-чревни оплаквания като диария или констипация. Пациентите в напреднала възраст са особено уязвими що се касае тази група от симптоми.


Не е тайна за медицината, че с напредване на възрастта при много хора се отчита покачване нивата на холестерола. В BMJ Open се публикува анализ, обединяващ информацията от 19 други проучвания, включили общо 68 094 души, чиято цел била да проучи ефектите на високия нископлътностен холестерол (LDL, „лош“) върху пациентите в напреднала възраст. Резултатът от анализа бил, че при близо 80% от изследваните възрастни хора тези с по-високи нива на LDL холестерол са живели по-дълго от тези с по-ниски нива.


Или казано накратко, при пациенти в напреднала възраст леко повишените стойности на холестерола без данни за сърдечносъдово заболяване или други рискови фактори, в повечето случаи не са достатъчна индикация за лечение със статини.


Статините запазват добрия си ефект при вторична профилактика, независимо от възрастта


Ако се касае за пациент обаче с предшестващ инцидент, или наличие на сърдечносъдова болест, изследванията говорят в полза за лечението със статини, при наличие на висок холестерол. Това важи особено и за пациентите, засегнати от захарен диабет, където целевите горни граници на холестерола са допълнително занижени.


Важното в тези случаи е по-внимателното проследяване на човека и на първо място това е акцент за неговите близки – те са тези, които са близо до възрастния си роднина и е редно първи да обърнат внимание при настъпили промени – било то в поведението или оплакванията на пациента. Важно е те да съблюдават за редовния прием на медикаментите, да пазят от случайно предозиране и да не подминават новопоявили се оплаквания – особено болки по мускулите.


Библиография:
Ravnskov U, Diamond DM, Hama R, et al. Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ Open 2016;6: e010401. doi:10.1136/ bmjopen-2015-010401
Hunt D, Young P, Simes J, Benefits of pravastatin on cardiovascular events and mortality in older pa tients with coronary heart disease are equal to or exceed those seen in younger patients: Results from the LIPID trial. Ann Intern Med 2001;134:931–40.