Захарният диабет е основен рисков фактор за по-сериозно протичане вирусните инфекции, включително и Ковид-19, с развитие на тежка пневмония и септичен ход на заболяването.


Има няколко хипотези за по-голямата честота и тежест на Ковид-19 при диабетици. В общи линии, при всички форми на захарен диабет има нарушения в имунитета. От друга страна, хората със захарен диабет тип 2 обичайно са в по-напреднала възраст и имат придружаващи сърдечно-съдови заболявания, което може да обясни по-голямата честота на фатални случаи сред тези пациенти.


Между диабета и коронавирусната инфекция има много общи механизми на увреждане, които се усилват в съчетание. Както диабета, така и Ковид-19 засягат вътрешната покривка на малките съдове (ендотел) и водят до неговата дисфункция. Това допринася за състояние на повишена съсирваемост на кръвта и запушване на малките артериални съдове, снабдяващи тъканите с кислород.В резултат настъпва нарушено оросяване на важни органи като бъбреците, сърцето, мозъка, белия дроб. Продължителният нисък приток на кислород до тъканите води до остро нарушение в тяхната функция и може да настъпи съответно остра бъбречна недостатъчност, миокарден инфаркт, инсулт.


Захарният диабет се характеризира с хронично, нискостепенно възпаление с повишено отделяне на цитокини и острофазови белтъци (С-реактивен протеин, феритин), което ги прави склонни да развият т.нар. „цитокинова буря“ – остро животозастрашаващо усложнение на коронавирусната инфекция.


При диабетиците се наблюдават по-високи нива и на Д-димер, който е маркер за повишена съсирваемост на кръвта и увеличава риска от венозни тромбози и белодробен тромбо-емболизъм.


Влиянието на Ковид-19 може да бъде различно при хората със захарен диабет тип 1 или тип 2, като зависи и от възрастта и придружаващите заболявания. Пациентите с налични хронични диабетни усложнения имат по-неблагоприятни последици от заболяването, независимо от типа на техния диабет.


Ето защо първата и най-важна мярка за превенция от Ковид-19 е добрият метаболитен контрол извън периодът на инфекция. Целят се оптимални нива на кръвната захар, липидите в кръвта и артериалното налягане. Това може да се постигне както с често проследяване на кръвната захар и артериалното налягане у дома, така и с редовно посещение на лекуващия лекар и своевременна корекция на провежданата терапия.


Поведение по време на инфекция

Хората, инфектирани с Ковид-19, показват разнообразна клинична картина, която варира от леки симптоми до тежко заболяване. Наблюдават се болки в гърлото, кашлица, висока температура, кашлица, задух, мускулни болки, главоболие, повръщане, диария.


При поява на симптоми на инфекция, е необходимо да се спазват правилата за поведение при остро заболяване. Те включват:

 

 • Да не се спира приемът на антидиабетните медикаменти и инсулина;
 • Измерване на кръвната захар на всеки 4 часа. При високи стойности на кръвната захар е уместно и изследване за кетони в урината с тест лента;
 • Повишен прием на течности и по възможност близко до нормалното хранене;
 • Проследяване на температурата сутрин и вечер.


Прицелните нива на кръвната захар са между 4 и 8 ммол/л или между 5 и 10 ммол/л при по-възрастни (над 70 години) и увредени пациенти. За диабетиците, които ползват уред за продължително мониториране на кръвната захар (CGM), трябва да имат кръвна захар в рамките на нормата над 70% от времето или т. нар. time in range (3,9-10 mmol/l). Също така времето в хипогликемия (кръвна захар под 3,9 ммол/л) трябва да е под 4%.


При висока температура, обилно повръщане или диария, и недостатъчен прием на течности, може да настъпи дехидратация. В тези случаи е необходимо преустановяване на лечението с метформин и SGLT-2 инхибитори, тъй като крият риск от настъпване на ацидоза.


Лечението с GLP-1 рецепторни агонисти, DPP-4 инхибитори и сулфанилурейни препарати може да продължи. Пациентите, които са на лечение с инсулин в никакъв случай не трябва да преустановяват приложението му. Така се повишава рискът от кетоацидоза. Необходим е чест контрол на захарта и корекция на обичайните дози.


Алармиращи симптоми, които налагат да потърсите спешна помощ са:

 

 • Трудности при дишане;
 • Повишени нива на кетони в урината;
 • Невъзможност да приемате течности за повече от 4 часа;
 • При силно гадене и липса на хранене повече от 24 часа;
 • Силно повръщане и/или диария повече от 6 часа;
 • Температура над 38,5 градуса повече от 24 часа;
 • Ако се чувствате сънливи и не можете да мислите ясно.

Не се колебайте да се свържете с лекуващия ви лекар, за да се справите с притесненията си и да преминете възможно най-леко през това заболяване.

Библиография:

Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Jun;8(6):546-550.

https://www.cdc.gov/diabetes/managing/flu-sick-days.html