Влияе ли напредналата възраст на лечението на рак на белия дроб?

Ракът на белия дроб при по-възрастните лица е също толкова лечим, колкото и при по-младите хора. Операция, химиотерапия и други възможности за лечение на рак или спиране на неговото разпространение се понасят добре от хора на 80 или 90 години.

 


За съжаление това схващане остава слабо възприето. Изследванията показват, че пациентите в тази възрастова група е по-малко вероятно да получат лечение. В едно проучване близо две трети от пациентите на 80 и повече години не получават никакво лечение, след като са били диагностицирани с рак на белия дроб в 3-ти стадий.

 

И все пак възрастта сама по себе си не е причина за отказване от лечението. Възможностите за лечение на рак на белия дроб в ранен и, потенциално, дори в напреднал стадий, могат ефективно да удължат преживяемостта и да подобрят качеството на живот на пациента.

Каква е способността за понасяне на лечението на белодробен рак от по-възрастните пациенти?

Възможностите за лечение на белодробен рак обикновено зависят от различните стадии на недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) или дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC).

 

Според някои мнения, лицата на 80 или 90 години са твърде „крехки“, за да прибягват до агресивно лечение в късните стадии на белодробен рак, или се смята, че лечението на рак на белите дробове като цяло предлага малка полза за тях. За щастие дори по-възрастните пациенти могат да получат положителни резултати от терапиите.

 

Това обаче не означава, че всяка възможност за лечение на рак на белия дроб е еднакво подходяща или безопасна за лица от всички възрасти или здравословни профили. Но тъй като леченията все повече се развиват, те често се понасят все по-добре от пациентите на всяка възраст в сравнение с опциите, налични през предходните десетилетия.

Какви са възможностите за лечение на ранен стадий на рак на белия дроб при пациенти в напреднала възраст?

За лицата с рак на белия дроб от всички възрасти диагностицирането в ранните стадии на заболяването предлага шанс за излекуване или намаляване на риска от рецидив (повторна поява на рака) след операция и/или стереотактична телесна лъчетерапия.

 

Въпреки че е възможно да има опасения, че операцията може да бъде опасна за възрастни лица, изследванията показват, че нивата на преживяемост при по-възрастни пациенти са сравними с тези при по-млади пациенти при различни видове операции за рак на белия дроб.

 

Операция при рак на белия дроб
Има четири основни типа операции, които се извършват в опит да бъдат отстранени раковите клетки на белия дроб:

  • Клиновата резекция включва отстраняване на клиновидна част от белодробната тъкан, съдържаща тумора;
  • Сегментектомията включва отстраняването на малко по-голямо парче белодробна тъкан от клиновата резекция;
  • Лобектомията изисква отстраняване на целия дял на белия дроб (десният бял дроб има три лоба, а левият бял дроб има два);
  • Пневмонектомията е отстраняване на цял бял дроб

В проучвания разглеждащи клиновидна резекция, сегментектомия или лобектомия за лечение на рак на белия дроб, е било установено, че много по-възрастни пациенти са в състояние да понасят операцията добре, а тези над 80 години изглежда нямат по-висок риск от усложнения в сравнение с пациентите, които са по-млади с 10 години или повече.

 

Същите проучвания обаче са установили, че пневмонектомията все още изглежда много рискова за осемдесетгодишните лица, а по-възрастните пациенти с рак на белия дроб имат значително по-ниска преживяемост след пълното отстраняване на бял дроб.

 

Разбира се, проучванията отчитат само статистически данни и хирургът може да има много по-добра представа за това кой тип операция би дал най-добри резултати въз основа на цялостното здравословно състояние на пациента.

 

Важно е намирането на хирург, който е специалист в лечението на рак на белия дроб и има опит в оперирането на възрастни хора. Също така е препоръчително да бъде потърсено второ мнение.

 

Минимално инвазивна хирургия

Отстраняването на белодробна тъкан обикновено се извършва чрез една от двете процедури. По-традиционната хирургична техника се нарича отворена процедура. При нея се прави разрез на гръдния кош, ребрата се раздалечават и раковата тъкан се отстранява.

 

По-нов тип процедура, известна като видео-асистирана торакоскопска хирургия (VATS), е по-малко инвазивен метод на лечение за белодробен рак. При тази операция хирургът прави няколко малки разреза в гръдния кош и след това с помощта на камера използва малки инструменти, за да оперира, без да отваря напълно гръдния кош.

 

В зависимост от това къде се намира туморът, VATS може да не бъде подходяща опция за лечение. Въпреки това, когато е туморът е операбилен, този минимално инвазивен подход се препоръчва от експертите поради по-ниския риск от усложнения и намаляването на времето, необходимо за операция, което може да помогне да бъде гарантирано, че операцията е успешна.

 

Ползи от белодробна рехабилитация
Белодробната рехабилитация включва използване на упражнения, промени в начина на живот и обучение, за да се подпомогне подобряването на състоянието на задух и толерантността към упражнения, което може да подобри качеството на живот. Като част от пълен курс на лечение, рехбилитация може да бъде предписана преди или след операция на рак на белия дроб. Белодробната рехабилитация може да бъде полезна за лица от всички възрасти, но особено за възрастни хора.

 

Стереотактична телесна лъчетерапия (SBRT)
При ранен стадий на рак на белия дроб, който е неоперабилен или ако пациентът предпочита да не се подлага на операция, целевото лъчелечение, наречено стереотактична телесна лъчетерапия (SBRT), може да бъде най-добрият вариант за лечение. Изследванията показват, че SBRT за рак на белия дроб в стадий 1 е едновременно безопасен и ефективен метод на лечение за хора на възраст 90 и повече години.

 

Някои специалисти по рак на белия дроб сега смятат, че стереотактичната телесна лъчетерапия (SBRT) трябва да бъде първи избор на лечение за ранен стадий на рак на белия дроб при хора над 80-годишна възраст. Всъщност броят на операциите, извършени на такива пациенти с ранен стадий на рак на белия дроб, непрекъснато намалява, докато броят на лекуваните със SBRT значително се е увеличил.

 

Стереотактичната телесна лъчетерапия (SBRT) обикновено се понася добре. Радиационният пневмонит, възпаление на белите дробове, причинено от радиация, е често срещано при по-възрастни пациенти, които се подлагат на тази процедура, но е лесно лечимо.

 

Радиочестотна аблация
Радиочестотната аблация е друга алтернатива на операцията. Тази минимално инвазивна процедура е обещаваща при отстраняването на тумори.

 

Чрез използването само на локален анестетик се вкарват тънки сонди - електроди през кожата на мястото на тумора и след това те предават високоенергийни вълни, които нагряват тумора и го унищожават. В случаите, когато има опасения относно подлагането на операция на по-възрастни пациенти, тази процедура се разглежда като възможно лечение.

 

Референции:
1. Cassidy RJ, Zhang X, Switchenko JM, et al. Health care disparities among octogenarians and nonagenarians with stage III lung cancer
2. Stamenovic D, Messerschmidt A, Schneider T. Surgery for lung tumors in the elderly: A retrospective cohort study on the influence of advanced age (over 80 years) on the development of complications by using a multivariate risk model
3. Ezer N, Kale M, Sigel K, et al. Outcomes after Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Lobectomy for Early-Stage Lung Cancer in Older Adults
4. Videctic G, Woody N, Reddy C, Stephans K. Never Too Old: A Single-Institution Experience of Stereotactic Body Radiation Therapy for Patients 90 Years and Older With Early Stage Lung Cancer
5. Verywell Health. Treating Lung Cancer in Older Adults