Още в древността скъпоценните и полускъпоцените камъни са се използвали при терапията на различни видове заболявания. В камъните се съдържа висока активност на енергия, дължаща се на вибрациите на кристалната структура. Те съответстват на вибрациите на човешкото тяло.При добро здравословно състояние човешките органи са в постоянна вибрация. При наличие на заболяване се наблюдават колебания в ритъма, което води до дисбаланс на организма. Вибраците могат да се наблюдават при магнитно-резонансна томография.Възстановяването на нормалните вибрации на тялото с помощта на скъпоценни и полускъпоцени камъни води до възстановяване на организма като цяло. Всеки камък отговаря за определен орган в човешкия организъм.


Кристалът подобрява състоянието на нервната и ендокринна системи, на кръвоносната и дихателната системи, на стомашно-чревния тракт. Терапията с кристал повишава плодовитостта и сексуалната активност, което води до множество други здравословни ползи.


От хилядолетия насам силата на магнита се използва при терапията на различни заболявания в следствие на ниското магнитно поле на организма.


Терапията с магнит предотвратява различни патологични процеси, като сърдечно-съдови и неврологични заболявания, възпаления, отслабване и крехкост на костите, нарушения в храносмилателната система, хормонална дисфункция, повишена умора, подобрява действието на ензимите и електрическия потенциал на клетките.


Комбинираният ефект от лечебните кристали и доброто магнитното поле на организма, води до значително подобряване на организма.