Прилагането на лъчелечението при рака на гърдата е със същата или дори по-висока ефективност ако дозите са по-малки, но провеждани по-често, съобщават британци. По този начин обаче облъчването на пациентката е по-малко. Проучването бе публикувано в списание Lancet Oncology. Проведено е от Онкологиянич Институт в Сътон и доказва установяваните досега от други изпитвания резултати, както и тези от личната практика на редица специалисти в областта.

Др Дж. Брукс, директор на Хематологично-онкологичната здравна система Охснер в Батън Руг, Лос Анжелис добавя, че днес съществуват вече достатъчно технологии, осигуряващи кратък курс на облъчване.

Стандартната международна схема за лъчетерапия при рак на гърдата включва доза, разделена на 25 фракции. Този режим намалява до 70% вероятността за рецидив на заболяването. При клинично изпитване сред 2 236 жени с ранен стадий на крацинома част са претърпяли подобна терапия, а друга - по-силни облъчвания, на по-големи периоди. Пет години по-късно средната честота на възвръщане на заболяването е било еднакво.

Друго изпитване сред 2 215 жени също с ранен стадий на рак, ги разделя на две, като част са третирани с нормалния режим, а друга - с по-малки фракции, на по-малки интервали от време. Този път, след равносметка шест години п-късно, с оказва, че честотата на рецидивите сред първата група е 3,3%, а на втората - 2,2%. Макар и на пръв поглед минимална, за специалистите разликата е значителна.