Лаймската болест, позната още като лаймска борелиоза, представлява инфекциозно заболяване, предаващо се чрез кърлежи. Причинителят на заболяването е с бактериален произход – Borrelia burgdorferi. Клиничната картина протича в три последователни етапа, като във всеки се засягат различни органи и системи в организма (сърце, стави, централна неврна система).


Заразяването става след ухапване от инфектиран кърлеж и то при достатъчен престой на кърлежа върху кожата. Според различни източници до 24 часа след ухапването вероятността за предаване на инфекцията клони към 0%. Все още няма доказателства за предаване на инфекцията от болен на здрав човек. Но има доказани случаи на предаване на инфекцията по време на бременност.


Изолиране на причинителя от болните се прави рядко, поради специфичните хранителни среди, върху които се развива микроорганизмът и бавният растеж на колониите, поради което се забавя диагнозата.


 

Диагнозата се базира основно на доказването на антитела в серума. Използват се различни тестове – имунофлуоресцентен тест, ELISA, както и имуноблот. Методът ELISA е значително по-чувствителен и специфичен за Лаймска болест от имунофлуоресцентните тестове.


В началото  - дни до 1-2 седмици от проявата на първите симптоми на заболяването (обривът- erythema migrans) серологичните реакции могат да бъдат отрицателни, поради забавяне на имунния отговор. От основно значение е интерпретирането на лабораторните резултати паралелно с клиничната картина.


Показателни са увеличените нива на специфични IgM антителата, които се образуват в острата фаза на инфекцията. Най-високо е тяхното количество между 3-та и 6-та седмица от началото на заболяването. Това е и причината да се изследват в този диапазон, за да не бъдат получени фалшиво отрицателни резултати.


За разлика от това антитела от клас IgG се покачват значително по-бавно и достигат максимума си в края на първия месец. Характерно за тях е продължителното им задържане в кръвта – месеци след преболедуването. При откриване на антитела в ликвор се доказва невроборелиоза – засягане на нервната система.


Тъй като причинителят на Лаймската болест е „близък родственик” с причинителя на сифилис (и двата микроорганизма са от едно семейство Spirochaetaceae) е възможно получаването на фалшиво положителни резултати при заразени със сифилис. Причината е кръстосана реакция.


NEWS_MORE_BOX


Молекулярно-генетичните изследвания (PCR) имат роля за откриване на специфична ДНК на причинителя преди позитивиране на първите антитела в серум. В първата фаза на заболяването – се взема кожна биопсия от специфичния обрив около ухапването. При засягане на ставите – ставна течност, а при невроборелиоза-ликвор.


Диагнозата на заболяването е комплексна, тъй като могат да бъдат налице засягане на различни органи и системи. Имат значение както лабораторните тестове за обективизиране на диагнозата, така епидемиологичните (ухапване от кърлеж) и клинични данни (характерните симптоми).


За предотвратяване инфектиране е необходимо да се спазват определени препоръки за предпазване от кърлежи. В съображение влизат както изборът на подходящо облекло, така и импрегнирането на дрехите с репелент.


Антибиотичната профилактика влиза в съображение при по-дълъг престой на кърлежа върху кожата. Препоръчва се при бременни, имунокомпрометирани, както и при лица, при които кърлежът е преседял повече от 24 часа върху кожата. Назначава се 7-10 дни терапия с амоксицилин или доксициклин.