Кръвоснабдяването на сърцето се осъществява по две главни артерии, водещи началото си от асцендентната (изкачваща се) аорта и отделящи се непосредствено до аортната клапа. Съдовете са дясна и лява коронарна артерия, като в последствие лявата се дели на преден десцендентен (слизащ) и т.нар. циркумфлексен клон, който обикаля като колан сърцето през неговата среда. От основните съдове се отделят множество по-малки разклонения, достигащи всеки участък от така важната сърдечна тъкан.

 

Има няколко варианта на сърдечно кръвоснабдяване. Те се определят според предоминирането на левата или дясната коронарна артерия и техните клонове, което създава ляв или десен тип кръвоснабдяване. При равнопоставеност на двете, то е срединен тип. Важно е да се знае, че кръвоснабдяването подлежи на динамични структурни промени. Най-информативен тест за изследването му е коронарографията.


 

Има една важна особеност, която е характерна за сърдечното кръвоснабдяване, а именно наличието на колатерали. Около и между главните съдове се формират обходни алтернативни пътища. Те се активират, когато по някаква причина се запуши основният кръвоносен съд и поемат неговата функция. Колатералната мрежа е най-добре развита при възрастни хора, както и при страдащите от исхемична болест на сърцето и хронични клапни заболявания. Не случайно, в критична ситуация със запушване на магистрален коронарен съд, най-застрашени са млади и здрави сърца, при които няма колатерали.

Какво става, когато коронарните съдове са с нарушена структура и функция?

Познаването от лекаря на правилната структура на сърцето, в голяма степен спомага за доброто лечение. Не по-малка роля има обаче и информацията, че въпреки стандартната анатомия на органите, пълна идентичност между хората рално няма. Различия се наблюдават по много причини. Част от тях са вродени, а други придобити. Докато едни са плод на аномалия и вариатет в структурата, други са резултат на заболявания, възпаления, оперативни намеси или травми. Докато част може да са незначителни, то другите рано или късно дават някакви симптоми.

 

Вариациите в анатомията на коронарните съдове са чести. Нерядко се комбинира с вродени заболявания на самото сърце. Като аномалия се приема всеки вариатет на анатомията, който се среща в по-малко от 1% от популацията. Въпреки това понятието е неясно. Както при всички други органи и тук няма категорични данни, че именно дадено различие от нормата стои в основата на болестта, но вероятно е така.

 

Наблюдават се различни анатомични вариации на коронарните артерии – според мястото им на отделяне от аортата, хода, броя, размера, както и дължината им. Когато вариациите са значителни, те дават симптоми още в ранна детска възраст и са обект на лечение от детските сърдечно-съдови специалисти. За добро или зло не винаги „сценарият се развива по този начин“. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Нерядко такива вариации се установяват случайно или на фона на друго заболяване. Запушването или разкъсването на някой от коронарните съдове води до нарушено кръвоснабдяване и сърдечно страдание според калибъра на засегнатия съд. Добре известен е нормалният ход на главните артериални клонове, като тяхната нарушена функция се отразява в характерни клинични оплаквания и промени в електрокардиографския запис. При нетипичен ход на съдовете обаче може да има заблуда или подвеждане пради също така нетипични симптоми.

 

Проблеми с кръвоснабдяването често се проявяват едва при завишени изисквания - например физическо или емоционално свръхнатоварване. Симптоми на нетипично кръвоснабдяване може да се наблюдават едва при сърдечен инфаркт, хипертонична или хипотонична криза, дефект на аортната клапа, кардиомиопатия, свръхконцентрация на кръвта и други. Особено важно е да се знае, че някои аномалии могат да бъдат причина за внезапна сърдечна смърт на спортисти или обикновени млади хора при липса на други подлежащи сърдечни болести.

 

Резултатът от неправилното кръвоснабдяване се изразява най-вече в исхемичната болест на сърцето, но не само. Ритъмни наршения, загуба на съзнание, тежест и болка в гръдната област са само малка част от симптомите, които водят до лекарския кабинет. Проблемте с коронарните съдове трябва бъдат открити възможно най-рано, за да може да им се противодейства.