Всички центрове по трансфузионна хематология в страната алармират за значителен спад на желаещите да дарят кръв. Това ограничава възможностите за попълване на депата от кръв и кръвни продукти, необходими в страната.


На фона на резкия спад на кръводарителите у нас, поради пандемията от коронавирусна инфекция с новия щам SARS-CoV-2, „доброволците“ за даряване на кръв срещу парична сума се увеличиха значително, паралелно с което се повиши в пъти и желаното от тях заплащане за „услугата“.


Извършените в световен мащаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси чрез трансфузия или трансплантация. Следователно желаещите могат да дарят кръв, без да има какъвто и да е риск за здравето им.Освен това трансфузионните центрове в страната извършват рутинен скрининг на кандидат-кръводарителите и не допускат кръводаряване от лица с клинично проявени респираторни инфекции.


Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител.


Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – до 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.


Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно, а след него се приемат повече калорични течности и храни. Освен това кръводарителят трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал.


Предварително изследване на кандидат кръводарителя представлява вземане на няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвна група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 g/l за жените и под 135 g/l за мъжете, кръводаряването не се разрешава.


При кръводаряване количеството на дарената кръв е между 400 и 450 мл. След приключване на процедурата се поставя компресивна превръзка, която следва да остане на ръката най-малко 2 часа. Препоръчва се ръката да не се натоварва най-малко 4 часа след приключване на кръвовземането.


Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици. Кръводаряването има полезно действие, тъй като стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма.


При желание от кръводарителя резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група могат да му бъдат предоставени.


Противопоказания за кръводаряване:

Не се допускат хора, които страдат от заболявания като СПИН, хепатит, сифилис, туберкулоза, токсоплазмоза, бруцелоза, отосклероза и Мениеров синдром, както и някои дихателни заболявания – например бронхит. 


Противопоказани са всички остри заразни болести (през време на боледуването и реконвалесцентния период). Хората, които са имали контакт със заразно болни – за период, равен на инкубационния, също не могат да даряват кръв. Проблем е наличието на сърдечносъдово заболяване.