Кръводаряването е процес на доброволно предоставяне на собствено определено количество кръв. Основната цел на процеса е помощ или спасяване на човешки живот при остра нужда от кръвопреливане. 
 
Кръводаряването е процес, който има богата история, започваща през 18-ти век. Уилям Харви пръв бележи успех в кръводаряването и кръвопреливането на принципа на физиологията на кръвообращението в хората и животните. За жалост обаче процесите по кръводаряване и кръвопреливане са включвали директна хемотрансфузия от животно на животно, а по-късно и от животно на човек. Резултатите показали значителен неуспех, поради високия процент на смъртност у реципиентите след осъществената хемотрансфузия. 
 
Подем в кръводаряването и кръвопреливането се бележи през началото на 20-ти век. Законите до преди този период са забранявали напълно даряването и преливането на кръв и кръвни продукти, поради високия процент на смъртност.
 
Ерата на кръводаряването и кръвопреливането започва от Карл Ландщайн, който открива четирите вида кръвни групи – А, В, 0, и АВ. Системата се нарича АВ0, която в наши дни е основен фактор при осъществяването на хемотрансфузия. По-късно през годините се открива и наличието на резус-фактор, който също има важно значение, както при хемотрансфузии, така и при бременност, когато майката и плодът имат различни резус-фактор. 
 

Кой може да бъде кръводарител?

Кръводарителите могат да бъдат всички здрави индивиди между 18- и 65-годишна възраст, за които е преценено след лекарски преглед, че са годни за кръводаряване. Даряването на кръв и кръвни продукти при мъже може да става 5 пъти годишно, а при жени – до 4 пъти годишно, като задължителният интервал между всяко взимане на дарителска кръв трябва да бъде минимум 50 дни или 8 седмици. Количеството на даряваната кръв всеки път може да бъде до 450 мл
 
Кръводаряване е възможно да се извършва и ежемесечно, като процесът налага взимането на по-малко количество кръв. Според института по хемотрансфузия в България максималното количество дарителска кръв в период на 30 календарни дни не може да надвишава количеството от 160 мл
 

Кои са основните противопоказания за кръводаряване?

NEWS_MORE_BOX
 
Предвид сериозността на процесите по кръводаряване и кръвопреливане съществуват строги противопоказания за извършване на кръводаряване, които ангажират, както здравето на даряващия човек, така и на евентуалния бъдещ реципиент. 
 
Основните противопоказания са инфекция с вируса на СПИН, хепатит, сифилис, туберкулоза във всичките й стадии, остри заразни паразитни болести, лайшманиоза, бруцелоза, фебрилни и субфебрилни състояния без ясна етиология, имунизации с живи ваксини до 4 седмици след апликирането, болести на сърдечносъдовата система – хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, аритмии – особено абсолютните аритмии, тромбози, ендо- и миокардити, както и клапни пороци на сърцето. 
 
Други противопоказания се групират в болести на кръвта – анемии, проблеми с жлезите с вътрешна секреция, чернодробни заболявания, болести на пикочната система, на стомашно-чревния тракт, увреждания на ЦНС и епилепсия, алергични заболявания, остър ревматизъм и други.
 
Възстановяването след кръводаряване е кратко – количеството на взетата кръв се възстановява до 24 часа, а качеството й – до 72 часа. 
 
Кръводаряването е процес, при който се постига ефективно обновяване на кръвните клетки в организма, както и поддържане на баланс и производство на нови имунни клетки от групата на Т- и В-клетките. Това от своя страна води до повишаване на защитните сили в организма и поддържане на добър имунен отговор в условията на обилно количество вируси в заобикалящата ни среда.
 
Кръводаряването при липса на противопоказания не носи риск за здравето на донора, тъй като по време на процедурата всички игли и контейнери са стерилни и не носят риск от заразяване на донора.