Какви са клиничните форми на кърлежовия енцефалит?

 

  • Менингеална - началото е типично, но се развива само менингеален синдром (дължи се на дразнене на мозъчните обвивки) и промени в ликвора (гръбначномозъчна течност) и протича благоприятно.
  • Менингоенцефалитна и енцефалитна - протича с характерно начало и бързо развитие на енцефалитни симптоми - промени в съзнанието, гърчове, централни (причинени от увреждания на централен двигателен неврон) парези (частично нарушена загуба на движението на мускулна група) и парализи (пълна загуба на движението в определена мускулна група) и др. Не се наблюдават вяли парези и парализи.
  • Полиомиелитоподобна - характеризира се с типични вяли парези и парализи на шията и раменния пояс.
  • Средноевропейска форма - причинява се от вариант на вируса. Клинично не се различава съществено от далекоизточния енцефалит, но протича по-благоприятно и в две фази: Началната фаза се характеризира с висока температура, главоболие, отпадналост, леки диария и гадене, рядко и хепатоспленомегалия (едновременното увеличение на слезката и черния дроб). След 4-7 дни състоянието се подобрява и температурата се нормализира. След неколкодневен период без повишена температура настъпва втората фаза. Температурата отново се покачва до 40°С, общото състояние се влошава и се появяват менингеални и енцефалитни симптоми както при източния енцефалит, но по-леко изразени.

По тежест се различават леки, средно тежки, тежки и фулминантни (мълниеносни) форми.Как се поставя диагнозата за кърлежовия енцефалит?


Диагнозата се поставя въз основа на кърлежова анамнеза, посещение на ендемичен район, пролетно-летен сезон, характерната клинична картина, особено вялите парези или парализи на шията, раменния пояс и горната част на ръцете. Потвърждава се чрез изолиране на вируса от ликвора или кръвта на тъканни култури, кокоши ембриони и т.н. Осъществява се серологична диагноза (търсят се антитела в кръвта на болния). Антителата се появяват още през първата седмица от заболяването и се задържат до 1 година.


Как се поставя диференциална диагноза за кърлежовия енцефалит?


Диференциална диагноза се прави с вирусни енцефалити и менингоенцефалити. Различават се по епидемиологичните данни и клиничната картина, особено когато е с характерните вяли парализи.
Полиомиелит (детски паралич), особено при наличието на вяли парализи. Общото състояние не е толкова силно засегнато, няма енцефалитни прояви (промени в съзнанието, психични нарушения, централни парези и парализи и др.), след появата на парализите температурата се нормализира, засягат се други мускулни групи.


Диференциалната диагноза се прави още и с менингококов и други гнойни менингити. Те създават диагностични трудности само до извършването на лумбална пункция (манипулация, при която се въвежда специална игла в поясния дял на гръбначния канал).

 

NEWS_MORE_BOX


Каква е прогнозата за кърлежовия енцефалит?


Прогнозата за кърлежовия енцефалит зависи от клиничната форма и от варианта на вируса. При менингеалната форма прогнозата е добра, при енцефалитната, особено с нарушение на булбарните функции (отнасящи се до продълговатия мозък), е тежка. При източния вариант леталитетът е от 20 до 30%, а при средноевропейския - под  1%.


Какво е лечението за кърлежовия енцефалит?


Етиотропното лечение се осъществява със специфичен хиперимунен гама-глобулин (серумна белтъчна молекула, която в по-голямата си част е антитяло), получен от преболедували или имунизирани, в доза 3-6, дори до 12ml мускулно, в продължение на 3-5 дни.
Патогенетичната и симптоматичната терапия са както при другите вирусни менингоенцефалити.


Каква е профилактиката за кърлежовия енцефалит?


На рисковите контингенти в ендемичните зони се провежда специфична профилактика с убита или жива ваксина. Води се борба с гризачите и кърлежите. Спазват се правилата за премахване на кърлежите от тялото.