1. Какво представлява криптоспоридиозата?

 

Криптоспоридиозата е паразитно чревно заболяване, причинявано от едноклетъчни микроорганизми. Най-често протича като остра чревна инфекция. Честотата на криптоспоридиозата е най-висока при имунокомпрометирани пациенти, най-вече ХИВ позитивни и болни от СПИН.


 

2. Как става заразяването?

 

Инфектирането става по фекално-орален механизъм чрез консумиране на заразена храна или вода. Спорите на причинителя са силно устойчиви към химични дезинфектанти и се запазват жизнеспособни във външната среда дълго време.

 

3. Какви са симптомите на криптоспоридиозата?

 

Инкубационният период продължава 2 – 10 дни, средно една седмица. При имунокомпетентни боледуването продължава 1 – 4 седмици и протича по един от три алтернативни пътища – асимптоматична инфекция, остра или субхронична диария. Когато има диария, тя е най-често водниста и слузеста. Кръвта в изпражненията е много рядка. Диарията е съпроводена с болка в корема и леко повишение на температурата, гадене и повръщане. Диарията носи риск от обезводняване.

 

Асимптоматичните пациенти са заразни за околните, при които заболяването може да протече с различна тежест.

 

При малки деца, имунокомпрометирани и възрастни е възможно тежко протичане на криптоспоридиозата. Възможно е да се достигне до тежка, холероподобна диария. При болни от СПИН патогенът може да напусне червата и да достигне белия дроб, средното ухо, панкреаса, стомаха, жлъчния мехур или жлъчния канал, където той предизвиква възпаление и редица усложнения.

NEWS_MORE_BOX

4. Как се поставя диагнозата?

 

Причинителят може да бъде идентифициран чрез култивиране и наблюдение под микроскоп, както и чрез редица имунологични техники, които правят диагностиката значително по-бърза, но много по-скъпа. Тъй като повечето случаи не са твърде сериозни, културелният метод е най-често използван.

 

5. Какво е лечението на криптоспоридиозата?

 

Лечението не изисква прилагане на антибиотици, достатъчно е заместване на загубените течности и соли и поддържане на водно-електролитния баланс. При имунокомпрометирани е по-ефективно да се поддържа имунния статус, отколкото да се лекува криптоспориоидозата.

 

6. Каква е прогнозата на криптоспоридиозата?

 

При имунокомпетенти възстановяването е пълно. При болни от СПИН заболяването често хронифицира, причинявайки продължителна диария. При тези обстоятелства е възможно възпаляването на жлъчните пътища.