Как ще приемем студа невинаги зависи от емoционалната ни нагласа към променените условия. Съществуват състояния, при които тялото реагира абнормално при досег със студена среда. Студовата алергия или уртикария е такова например, придобило повече общественост. Но какво е криоглобулинемия?

 

У всекиго има криоглобулини


Това са протеини от групата на антителата – имуноглобулини (Ig), които нормално циркулират в кръвта на всеки човек. Тяхната особеност е, че при ниски температури – и то такива под 37 градуса по Целзий, а не сибирски студ – те преципитират. Това означава, че се свързват и утаяват. Този процес е обратим и при възстановяване на достатъчно висока температура те се разтварят.


Всички антитела, не само тези, са в динамичен баланс – непрекъснато се произвеждат и унищожават.


Нормално, количеството криоглобулини в кръвта е много ниско и за това тяхното поведение глобално не се отразява на здравето ни. При високо представителство на криоглобулини обаче, тяхната преципитация нарушава кръвообращението и води до появата на симптоми – тогава се говори за наличие на криоглобулинемия (значимо количество криоглобулини в кръвта).

Имунната система – наш приятел, наш враг

Тези протеини като принадлежащи към имуноглобулините, са продукт на дейността на имунната система, по-конкретно – на В-клетките (те са лимфоцитите, произвеждащи антитела).


Логично, увеличеното количество криоглобулини трябва да се дължи или на усилената им продукция или на намаленото им разрушаване. Първична криоглобулинемия е, когато причината за нея не е установена. По-честа обаче е вторичната криоглобулинемия, която се явява като усложнение на болести, свързани със свръхусилен или патологичен имунен отговор:

  • Инфекциозни – най-честа причина за това е инфекцията с хепатит С вирус;
  • Автоимунни -  системен лупус еритематозус, синдром на Сьогрен, ревматоиден артрит и др.;
  • Лимфопролиферативни заболявания – мултиплен миелом, хронична лимфоцитна левкемия и др.

Различните причини имат различни изяви на състоянието, за това се определя, че лимфопролиферативите болести водят до изява на Тип 1, а инфекциите и автоимунните болести – до тип 2 и тип 3, които имат сходна проява.

 

Симптомите

Количеството на криоглобулините в кръвта не е строг индикатор за това какви симптоми ще има – не всички пациенти с увеличено количество на тези имуноглобулини имат симптоми и тогава става въпрос за асимптомна криоглобулинемия.

  • Тип 1 – при лимфопролиферативните заболявания

Поради характера на тези болести, антителата тук са моноклонални – от един злокачествено изроден клон от В-лимфоцити.


При този тип симптомите се появяват когато антителата са толкова много, че причиняват хипервискозитет на кръвта – тя става гъста. Това способства и за образуването на тромби. Всичко това затруднява кръвооросяването, особено по най-малките кръвоносни съдове.

 

NEWS_MORE_BOX


Признак на това нарушение са акроцианоза (посиняване на крайниците – пръстите), феномен на Рейно,  криоглобулинемична пурпура (множество точковидни кръвоизливи). Образуваните тромби поради влошения вискозитет на кръвта могат да причинят запушване на кръвоносни съдове – с проява на очни (замъглено зрение), неврологични и оторинологични (увреда на слуха) симптоми.

  • Тип 2 и 3 – при инфекциозни и автоимунни заболявания

Тук антителата са поликлонални – съдържат и IgG и IgM. Те образуват имунни комплекси, които увреждат стените на кръвоносните съдове, израз на което е криоглобулинемичният васкулит.


Заболяването протича често с общи симптоми като висока температура, болки по мускулите, ставни болки и разбира се – криоглобулинемичната пурпура. Тя засяга най-често долните крайници. Бъбречното увреждане е едно от най-сериозните усложнения. Честа е и белодробната увреда – около половината болни – с оплаквания от кашлица и затруднено дишане.

Прогноза

Всеки пациент с криоглобулинемия трябва да се провери обстойно за хепатит С, автоимунни и лимфопролиферативни заболявания.


При тежки състояния може да се стигне до плазмафереза, но в дългосрочен план изходът от криоглобулинемията зависи повече от лечението на основното заболяване.


Профилактичните мерки, особено при есенциалната форма, включват усилено избягване на изстудяването и на допира със студена вода.