Хемангиомите са доброкачествени съдови тумори, които се формират следствие на вродена аномалия на кръвоносните съдове. В термина „съдова аномалия” се включват множество състояния, които са в резултат от нарушение процеса на формиране на съдовете. Съдовите аномалии на вените крайниците, познати още като варици или „разширени вени”, аномалии на аортата, белодробните съдове и други. Разликата при кожните съдови аномалии е, че се характеризират с прорастване на клетките и/или разширение на анормални съдове.


 Детските хемангиоми са най-честите доброкачествени тумори в кърмаческата и ранната детска възраст. Честотата им на проява може да бъде до 10-12% при децата до 1 година. Обхващат кожни участъци предимно по лицето и шията, а по-рядко и по тялото. Момичетата се засягат значително по-често от момчетата.


За хемангиомите е характерна начална бърза фаза на растеж, след което следва бавно обратно развитие на лезията. В повечето случаи не се налага незабавна терапевтична намеса, тъй като имат висок потенциал за спонтанно обратно развитие. Освен в кожата, хемангиоми могат да се развият и в други органи, където има разклонена мрежа от кръвоносни съдове – гръбначен стълб, бъбреци, черен дроб и други.Изборът на терапия се определя от много фактори, като неговото разположение, скоростта на нарастване, общото здравословно състояние на човек и други. Съществуват различни терапевтични подходи от гледна точка на медикаментозно лечение и хирургична намеса.


Понастоящем подходът при лечението на детските хемангиоми остава спорен въпрос, тъй като е трудно предвидима до невъзможна еволюцията на тези лезии. Съществуват хемангиоми, които претърпяват пълно обратно развитие и други, при които се наблюдава интензивен растеж, който води до животозастрашаващи усложнения.


В някои школи се препоръчва агресивен подход, докато други препоръчват т. нар. „активна ненамеса”, която представлява активно проследяване и терапевтична намеса само при необходимост.


Основните индикации за лечение на хемангиомите са животозастрашаващи състояния или такива, които водят до нарушение на функцията на органи – например зрение, слух. На места с висок риск за трайни белези, хемангиоми, които заемат голяма част от лицето или намиращи се в места с често триене също се препоръчва започване на терапия.


NEWS_MORE_BOX


От медикаментите на избор се прилагат кортикостероиди, апликации на интерферон алфа вътре в самата лезия – интралезионно, както и някои противотуморни медикаменти. Приложението на кортикостероиди е ефективно в 30-70% от случаите. Освен това терапията с хормони има тежки странични ефекти за детския организъм – задържане на растежа, отслабване на имунитета, повишаване на артериалното налягане. По тази причина лечението с кортикоспрепарати обикновено не е самостоятелен подход, а се съчетава с премахването на тумора чрез някой от хирургичните методи.


Употребата на лазери се очертава като една от съвременните перспективи за лечение на детските хемангиоми. Прилагат се основно при третиране на малки и повърхностно разположени лезии, без наличие на разязвяване. Тя е един безопасен и ефективен начин за третиране на тези съдови аномалии.


Принципа на лазерите е превръщане на светлинната енергия в топлина. от своя страна топлинната енергия се разпространява в рамките на кръвоносните съдове и предизвиква селективна фотокоагулация, като крайният резултат е тромбоза на съдовете.


Съществува риск при продължителната лазерна терапия от неселективно термично увреждане на съединителната тъкан, което води до появата на цикатрикси – белези.
Криотерапията или т. нар. криодеструкция, независимо от по-модерните лечебни методи си остава често избиран вариант за премахване на капилярни кожни хемангиоми. Този метод е приложим във всеки момент, без значение в каква фаза е хемангиомът. Необходими са 2-3 процедури при повърхностни хемангиоми и повече при дълбоките кожни хемангиоми.


Друг метод е склерозиращата терапия, при която се инжектира склерозиращ – най-често стерилен спирт, който се въвежда в съдовия тумор заедно с новокаин, блокиращ усещанията за болка. Такъв тип лечение се предприема при дълбоки хемангиоми.