Интензивният контрол над кръвнат заахр при диабет ефективно намалява риска от сериозна увреда на бъбреците и други органи. Както медиакментозната намеса, така и стриктното алиментарно поведение трябва да осигуряват стойности на гликирания хемоглобин (Нб А1с) под 6,5%.

Те сочат оптимален контрол над нивото на серумната глюкоза за определен период от време. Именно тези стойности са доказани за безопасни по отношение развитието на усложнения от диабета.

Активният контрол на заболяването се отразява благоприятно и на протеинурията - друг важен показател за риска от усложнения при диабета.