Контактните лещи със слой лекарство могат да облекчат оплакванията при пациенти с глаукома и други заболявания на очите.
Според ръководителя на изследването д-р Даниел Кохейн, от педиатричната болница в Бостън, ползата от контактните лещи е много по-голяма, отколкото от капките. При поставяне на капки в очите, по-голяма част от дозата се разлива и така не се постига желаният терапевтичен ефект за пациента. Новите контактни лещи доставят на окото постоянно необходимите дози от лекарството.
Проучването е публикувано в списанието Investigative Ophthalmology & Visual Science, издание на Американската асоциация за изследвания в областта на зрението и офталмологията (ARVO).