Резултатите от две клинични проучвания, публикувани през декември 2020 г. в Journal of Infectious Diseases показват, че приемът на два антивирусни препарата носи по-големи ползи при пациенти с тежка грипна инфекция, отколкото самостоятелното лечение с oseltamivir (Tamiflu).
Предклинични проучвания показват синергичен ефект между favipiravir (Avigan, Toyama Chemical) и oseltamivir (Tamiflu).


Грипът е една от най-честите инфекции през зимата. В световен мащаб от грип умират между 300 хиляди и 650 хиляди души всяка година. От тежки усложнения са най-застрашени децата и възрастните хора, както и пациентите с придружаващи хронични заболявания като захарен диабет тип две и др.


Симптомите на грипа варират от остро настъпил фебрилитет и отпадналост до тежка дихателна недостатъчност. Включват - мускулни болки, главоболие - челно и ретро-орбитално, поява на секреция от носа, кашлица, възпалено гърло, тахикардия, зачервени и сълзящи очи и др.


 

Инкубационният период на вируса е между 1 и 4 дни, като първите симптоми могат да се появят още на първия ден след заразяването. От своя страна трансмисията на вируса по въздушно-капков път може да стане от човек без симптоми или със субклинична изява на вирусната инфекция. Ето защо, понякога човек дори няма представа, че е бил в контакт с вируса на грип.


Диагнозата се поставя на базата на клинични критерии в съчетание с бърз тест за вирусна инфекция (тип А или тип Б). Изследва се гърлен или назофарингеален секрет. Резултатът излиза достатъчно бързо, за да се предприеме адекватно лечение. При възрастните пациенти и тези с придружаващи заболявания е необходима и рентгенография на гръден кош, за да се изключи пневмония. Тестът за вирусна инфекция е необходим защото и други вируси могат да доведат до подобни на грипа симптоми. Проблемът е, че противогрипните антивирусни препарати като Тамифлу няма да помогнат в случаите на инфекция, предизвикана от парагрипни вируси.


Тамифлу e медикаментът за лечение на грипна инфекция и е достъпен за употреба от всички. Той е невраминидазен инхибитор. Ефикасността му при тежки случаи на грип, обаче не е добре проучена. Другият медикамент Favipiravir работи по различен начин - той атакува вирусната РНК полимераза.


Две проучвания показват, че двата медикамента работят синергично in vitro срещу грипен вирус тип А и комбинацията от тях е показала ефективност при лечението на мишки, заразени с птичи грип (H5N1).


Екип от Китайската академия на медицинските науки (Пекин) сравняват резултатите от две проспективни проучвания при хоспитализирани пациенти с грип. При едното проучване е използвана комбинацията от двата медикамента при критично болни пациенти с дихателна недостатъчност поради грип, а при другото - само Tamiflu при пациенти с доказана грипна инфекция и пневмония, придобита в обществото.

 

При двете проучвания са взети предвид - степента и времето за получаване на клинично подобрение, както и откриването на вирусна РНК по време на лечението. И двете групи пациенти включват критерии като - наличие на дихателна недостатъчност, продължение на заболяването - средно 10 дни и потвърдена лабораторно диагноза. След около 14 дни групата пациенти, получили комбинацията от две лекарства, показала по-бързо клинично подобрение, както и по-голям брой пациенти, при които след 10 дни не може да се установи наличие на вирусна РНК.


Все пак, екипът споделя, че е необходимо рандомизирано контролирано проучване за потвърждение на добрите резултати от комбинираната терапия.

 

Библиография:
Yeming Wang, Guohui Fan, Alex Salam, Peter Horby, Frederick G Hayden, Cheng Chen, Jianguang Pan, Jing Zheng, Binghuai Lu, Liping Guo, Chen Wang, Bin Cao, Community-Acquired Pneumonia China Network, Comparative Effectiveness of Combined Favipiravir and Oseltamivir Therapy Versus Oseltamivir Monotherapy in Critically Ill Patients With Influenza Virus Infection, The Journal of Infectious Diseases, , jiz656, https://doi.org/10.1093/infdis/jiz656