Комбинирането на статини и фибрати има по-добър ефект върху дислипидемията у диабетици, отколкото лечението с което и да е от  тези средства самостоятелно. При смесения тип дислипидемия се наблюдава нарушение в нормата на няколко вида липидни показателя, като повишение на нископлътностните липопротеини (LDL) и триглицеридите и понижение на високоплътностните липопротеини.

Статините и фибратите са медикаменти, които действат по съвсем различен начин и комбинирането им би било особено ефективно. Статините оказват влияние върху LDL, докато фибратите засягат нивото на HDL и това на триглицеридите. Самостоятелният им ефект, както и този от тяхното комбиниране е бил обект на изучване от страна на лекари от Медицински Център Intermountain и болница LDS в Солт Лейк Сити. Проследили са как отделните препарати влияят върху всеки един от липидните фактори. Доказват, че комбинацията от статнините и фибратите ограничава ролята на LDL-холестерола във формирането на плаките в съдовете при  атеросклерозата.

Диабетната дислипидемия е изключителен рисков фактор за сърдечносъдовата патология. Агресивното и лечение е наложително за неговото потискане.