Комата е състояние на безсъзнание, което може да се дължи на различни етиологични причини. Тя има потенциално летален завършек, затова се приема като спешно състояние, а диагностицирането и лечението в спешен порядък са предизвикателство.

 

При пациент в безсъзнание в доболничната спешна помощ или в спешното отделение, трябва да се реагира бързо. Ето защо съществуват скали за оценка на нивото на съзнанието, както и основни принципи на физикалното изследване, поставянето на диагноза, доболничното поведение, транспорта и лечението, които ще бъдат описани тук.


 

Основните етиологични причини за комата могат да бъдат: метаболитни, ендокринни, с централно-нервен произход, кардиогенни, инфекциозни, шок, травма и други екзогенни фактори като злоупотреба с медикаменти, опиати, алкохол, токсини и др., както и хипо- или хипертермия.

 

При доболничното поведение, което се осъществява от спешен медицински екип на мястото, където е пациентът, е важно да се снеме анамнеза от близки и свидетели, информация за известни заболявания на лицето, алергии, прием на алкохол, медикаменти и др. Важно е да се направи оглед на мястото около пациента, за спринцовки, опаковки от лекарства, кръв и др. Не на последно място, трябва да се потърсят документи за идентификация на лицето.

 

Следва първоначална преценка за витални белези, външен вид, данни за травма, температура на тялото, дъх на пациента, отговор на вербален и болков стимул. При липсващи реакции и запазени дишане, пулс и проходими дихателни пътища може да се продължи с прецека на нивото на съзнанието и диференциална диагноза. При липса на реакции, липса на пулс и дишане, следва спешно преминаване към кардиопулмонална ресусцитация. Преценката е от критично значение за живота на пациента, затова се прави по ABCDE системата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 • А (airway) - проверка на проходимостта на дихателните пътища и преодоляване на дихателната обструкция, ако е налична. При липса на протективни рефлекси и GCS< 9 т., следва да се премине към интубация на трахеята.
 • B (breathing) - преценка и поддържане на дихателната функция - модела на дишане, дихателната честота, периферна пулсоксиметрия, при необходимост прилагане на кислородотерапия или механична вентилация.
 • C (circulation) - оценка на циркулацията, проверка на пулс и артериално налягане, поддържане на стабилно кръвно налягане, осигуряване на венозен път с цел прилагане на обемни болуси.
 • D (disability) - преценка на неврологичния статус на пациента. Прави се само след като сме стабилизирали дишането и циркулацията.
  • За най-бърза оценка се използва скалата AVPU:
  • (awake) - проверка на будността на пациента, спотанно отваряне на очите;
  • V (responding to voice) - отваряне на очи при повикване;
  • P (responding to pain) - проверява се реакцията на болков стимул;
  • U (unresponsive) - ако пациентът не отговаря на повикване или болков стимул, се определя като неконтактен.

За по-щателна оценка на съзнанието е необходимо да се ползва друга скала - например Glasgow coma scale (GCS). Освен това се преценяват: симетричността и диаметърът на двете зеници, реакцията им на светлина; наличието или липсата на вратна ригидност, патологичен модел на дишане, неврологичен дефицит, патологични рефлекси, хипо- и арефлексия, важна е и проверката на нивото на кръвната захар с глюкомер.

 • Е (exposure) - оглед на кожата и тялото на пациента за белези от убождане с игли, обриви, отоци, кървене.

 

След всичко това, е необходимо транспортиране на пациента към спешно оделение на най-близката болница в порядък от 10 минути. При транспорта трябва да се имобилизира шийният гръбнак, да се спре евентуално налично кървене, постоянно да се следят и поддържат жизнените функции. Преценка на показателите се прави на всеки 5 минути. Удачно е прилагането на „кома коктейл”, който има за цел да стабилизира състоянието на пациента и едновременно с това е диагностичен метод. Съдържа: тиамин - при съмнение за енцефалопатия на Вернике; глюкоза интравенозно при хипогликемия; налоксон- при злоупотреба с опиати; флумазенил при интоксикация с бензодиазепини.

 

При пристигане на пациента в болница се снема кратка анамнеза по данни на спешния екип или близките, прави се бърз преглед и се започва с преценката на състоянието по ABCDE системата. Осигурява се проходимост на дихателните пътища, поддържа се нормалната циркулация, осигурява се периферен венозен път или централен такъв, спира се на налично кървене. Свиква се мултидисциплинарен екип от специалисти, които извършват своите прегледи. На пациента се правят лабораторни изследвания с цел поставянето на диагноза, включително токсикологичен скрининг, както и образни изследвания като рентгенография на бял дроб, КАТ на глава и шия, ехография на коремни органи и други, назначени от съответния специалист. След диагностициране, се прилага адекватно лечение.