5. Как се откриват колоректалните полипи?

Типична клинична симптоматика липсва. Повечето полипи са напълно асимптоматични. Понякога е налице кървене от ректума или диария при някои вилозни аденоми. Екстензивната загуба на кръв и желязо може да доведе до анемия в редки случаи.

Възрастта е най-важният рисков фактор. Профилактичните посещения при гастроентеролог и колоноскопия са силно препоръчителни след 50-годишна възраст. При фамилна обремененост с колоректелни полипи или рак е препоръчително профилактиката да започне по-рано и да се провежда по-често.

При колоноскопията в дебелото черво се въвежда гъвкава тръба, в която е поставена камера. Това позволява оглеждане на лигавицата за новообразувания, както и вземането на малки проби тъкан за последваща биопсия. Провеждането на процедурата става под пълна или частична анестезия. Болката се дължи най-вече на раздуването на дебелото черво, необходимо за провеждане на процедурата, а не на въвеждането на тръбата, която обикновено е с диаметър около 1 см.

По-малко информативни и по-рядко прилагани са другите техники за визуална диагностика – компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и ултразвук. Основният им недостатък е по-ниската чувствителност към по-малки образувания.
 

6. Как става отстраняването на полипите?


Няма одобрено медикаментозно лечение на колоректалната полипоза. Единствено физикалното отстраняване е показано.

NEWS_MORE_BOXПри наличието на единични педункуларни (имащи ствол или краче) полипи, отстраняването им става в хода на колоноскопията. Тя трябва да се извърши много щателно, за да не бъдат пропуснати други полипи. Рискът от рецидив в рамките на една година е относително малък и повечето „рецидиви“ са всъщност изпуснати полипи от предишния преглед.

В случаи с множествени полипи при наследствен полипозен синдром се налага резекция (частично отстраняване) на дебелото черво. Резекция може да се наложи и в случаите на продължителен улцерозен колит с напреднала хистологична дисплазия или лезии, асоциирани с дисплазия; големи и трудни за отстраняване сесилни (непосредствено прикрепени за лигавицата, такива без ствол или краче) или рецидивиращи полипи.

Налични са няколко хирургични алтернативи – тотална колектомия, частична колектомия или сегментна резекция.