1. Какво са колоректалните полипи?

Колоректалните полипи представляват месести образувания на лигавицата на дебелото черво. В много случаи те са преканцерозни образувания. Широкото им разпространение, особено при хора над 50-годишна възраст, обуславя нуждата от профилактично проследяване на появата им.

Макар че са рисков фактор за рак на дебелото черво, полипите обикновено са доброкачествени, т. е. не са ракови образувания и не се разпространяват в други тъкани. Могат да бъдат единични или многобройни, като във втория случай обикновено е налице наследствено обусловен полипозен синдром. Различават се няколко основни типа полипи на дебелото черво.
 

2. Аденоматозни полипи


Произлизат от жлезистите лигавични клетки и имат потенциала да се изродят в злокачествени образувания. В повечето случаи малигнизацията на аденоматозните полипи е продължителен процес, отнемащ години, което позволява откриването и отстраняването им при профилактичен скрининг преди да са се изродили.

Хистологично се разделят на три типа: тубуларни, вилозни и тубуловилозни. Вилозните и тубовилозните полипи носят повишен риск от канцероза. Аденоми с размери над 1 см крият висок риск от рак на дебелото черво и задължително трябва да бъдат остранявани. Плоските аденоматозни полипи са по-трудни за разпознаване при колоноскопия и крият по-висок риск от неоплазии. По-малките полипи могат да се отстранят в хода на колоноскопията, докато големите полипи могат да изискват хирургично отстраняване.
 

NEWS_MORE_BOX

3. Хиперпластични полипи

Макар че клетките им се делят интензивно, както показва името им, хиперпластичните полипи носят малък риск от рак, предимно в условията на полипозен синдром. Откриват се най-вече в дисталния колон и ректума. Въпреки ниския риск от неоплазии, хиперпластичните полипи се отстраняват и изследват хистологично, за да бъде сигурно отсъствието на малигнизация.
 

4. Възпалителни полипи

Срещат се у страдащи от възпалителни заболявания на дебелото черво като болест на Крон или улцерозен колит. Те са псевдополипи, т.е. не са истински полипи, а продукт на реакцията на чревната лигавица към хроничното възпаление. Те са доброкачествени и не крият риск от рак.