Отстраняването на първите преканцерозни полипи по колконоскопски път има многократно по-голямо значение за преживяемостта от последващите профилактични прегледи, показва ново проучване.

Данните сочат, че дори и следващите редовни прегледи са от полза за пациента. Те имат особено значение около десетина години след първоначалната манипулация. Именно тя обаче дава увеличение до 90% на преживяемостта от злокачественото заболяване.

Данните са от проучване на онкологичен център в Ню Йорк - Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, ръководено от др Анн Цойбер. Тя обаче препоръчва пациентите с висок риск - например с фамилна анамнеза- да провеждат профилактични прегледи редовно след първоначалната полипектомия.

Др Джоузеф Марц смята, че тези прегледи са важни, защото при първият оглед могат да бъдат изпуснати полипи с размери по-големи от 1см, а ако те са с канцерогенен потенциал закъсняването с 3-5 години може да е фатално.