Гастроентеролозите са едни от малкото медици, които хората обичат да посещават по-рядко от стоматолозите. Въпреки че колоноскопията и подготовката за нея са неприятни, процедурата е изключително важна за хората след 50-годишна въраст. Тя спасява хиляди души всяка година, тъй като идентифицира пациентите, рискови за колоректален рак.

 

Ракът на колона е неоплазия на дебелото черво. Ракът на ректума засяга само последния дял на храносмилателната система – правото черво. Съвместно, те се означават като колоректален рак. Колоректалните тумори са трети по честота, както при мъже, така и при жени.


 

Честотата му, обаче, прогресивно намалява – най-вече благодарение на скрининговите мероприятия, от които колоноскопията има водещо значение. Представлява оглед на дебелото черво, извършван с малка камера, поставена в тънка, гъвкава тръба. Най-честата находка при колоноскопия са полипите на дебелото черво. Макар че са доброкачествени образувания, полипите не са благоприятна находка, тъй като в мнозинството от случаите, оставени без активно наблюдение и лечение, преминават в раково заболяване.

NEWS_MORE_BOX

 

Въпреки огромната важност на колоноскопията, много лекари алармират, че нивата на скринингово покритие са непроемливо ниски – под 30%. Слабото придържане към профилактиката се отдава преди всичко на неприятната подготовка, която предхожда същинската колоноскопия. 24 часа преди процедурата, пациентът трябва да приеме големи количества слабителни течности – в някои случаи почти 4 литра за денонощие.

 

Освен че е профилактична мярка, колоноскопията е и средство за диагностициране на вече наличен тумор. Последният се отстранява, а ако е напреднал пациентът получава и лъчелечение или химиотерапия.