Преглед при лекаря

По време на прегледа, лекарят разговаря с пациента относно симптомите и медицинската му история, извършва медицински преглед и е възможно да назначи диагностични тестове, например рентгенографии. (Първа част на статията за коксартрозата)


По време на клиничния преглед лекарят търси:


 • Скованост около тазобедрената става;
 • Обем на пасивни (с помощ) и активни (самостоятелни) движения в ставата;
 • Крепитации (стържещи усещания) при движение в ставата;
 • Болка при прилагане на натиск върху ставата;
 • Проблеми с походката;
 • Белези на увреждане на мускулите, сухожилията и връзките около тазобедрената става.
   

Образни изследвания

Рентгенография - това образно изследване предоставя детайло изображение на плътни структури каквито са костите. Рентгенографията на тазобедрената става може да покаже стесняване на ставната цепка, промени в структурата на костното вещество и развитие на костни израстъци (остеофити).
 

Лечение

Има много терапевтични възможности, които ни позволяват да се справим с болката и да подобрим подвижността.

NEWS_MORE_BOXНеоперативно лечение
Ранното лечение на артрозата е неоперативното. То включва:

 • Промяна в начина на живот (намаляване на теглото, преминаване от по-натоварващи към по-щадящи ставите спортове и дейности);
 • Физикална терапия (специфични упражнения могат да подсилят мускулите и да подобрят обема на движение в ставата);
 • Помощни средства (използването на подпомагащи ходенето средства като бастун или патерици могат да облекчат болката при движения);
 • Прием на медикаменти:
  • Парацетамолът е често употребявано лекарство, което може да облекчи болката от средно изразени артритни промени;
  • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - могат да облекчат болката и да намалят възпалението;
  • Кортикостероиди - мощни противовъзпалителни медикаменти, които могат да се приемат на таблетки или да се поставят инжекционно в ставата.

Оперативно лечение

Ако артрозната болка не се облекчава от медикаменти и причинява всекидневни затруднения, лякарят може да препоръча оперативно лечение. То бива:

 • Частична смяна на тазобедрената става (при нея се подменя само бедрената глава и горната част от бедрената кост с метални импланти, а ацетабулумът не се подменя);
 • Тотална смяна на тазобедрената става (отстраняват  се увредените ацетабулум и бедрена глава и се заменят с метални, пластмасови или керамични компоненти, за да се възстанови функцията на тазобедрената става).

Възстановяване

Времето за възстановяване и рехабилитация зависи от оперативната интервенция, която е проведена и в зависимост от това дали са използвани стави с циментно или безциментно закрепване. Обикновенно пациентите стъпват с помощ върху оперирания крайник още на следващия ден след операцията. Може да се наложи използването на патерици в първите няколко дни. Обикновенно след около 3 до 6 месеца се постига пълно възстановяване от оперативната интервенция.